Norsk ørret blør etter den russiske importstoppen

Bortfallet av det russiske markedet har skapt store utfordringer for ørreteksportørene. På et år har eksporten gått ned med 15 prosent. Nå vil Norges sjømatråd bruke millioner av kroner, både i Norge og utlandet, for å øke salget.


Bortfallet av det russiske markedet har skapt store utfordringer for ørreteksportørene. På et år har eksporten gått ned med 15 prosent. Nå vil Norges sjømatråd bruke millioner av kroner, både i Norge og utlandet, for å øke salget.

Norge har hittil i år eksportert ørret for 1,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 251 millioner kroner, eller 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Russland var vårt viktigste eksportmarked for ørret og vi gjennomførte tiltak straks den russiske grensen stengte i august i fjor. Laksen har mange bein å stå på og ble ikke veldig skadelidende, men bortfallet av Russland har skapt utfordringer for ørreteksportørene. Ørret er en viktig del av den norske sjømatnæringen og vi ønsker å legge forholdene til rette for eksportvekst i høst. Derfor øker vi satsingen, sier region vest-direktør i Norges sjømatråd, Christian Nordahl.

Sjømatrådet har i år nesten doblet ørret-budsjettet for å stoppe eksportnedgangen, og de ekstra markedsføringsmidlene som nå sprøytes inn skal i hovedsak brukes i Norge, Sverige og USA.

- I tillegg skal vi i alle relevante marked øke fokuset på ørret. Blant annet jobber vi aktivt med å styrke ørretens posisjon i Tyskland, sier Nordahl.  

- Målet er at ørret skal inn hos «hotte», kreative kokker og posisjonere den som en «premium» fisk fra Norge, sier Nordahl.

I sum har Norges sjømatråd økt ørret-budsjettet fra 15 til 25 millioner kroner i 2015.

- Det settes inn strakstiltak i enkeltmarked hvor vi har tro på en umiddelbar effekt, men skal på litt lengre sikt gått ut bredt og prøve å nå enda flere forbrukere i land som Japan, Tyskland og Spania, forteller Nordahl.

Tall fra sjømatrådet viser at Norge i august måned totalt eksporterte sjømat for 5,3 milliarder kroner. Det er en økning på 12 prosent, holdt opp mot august i fjor.

Tags