Norsk drone løfter kriseberedskapen på Svalbard

Drone FX450 has extensive capacity, and emergency preparedness capacity around Svalbard will be quite a different one with two of these in operation, each of which can fly for 20 hours straight. (Photo: Telenor)
Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk drone for å styrke beredskapen på Svalbard. – Vi er et godt og helnorsk team, sier Guttorm Albrigt Hansen, leder av Telenor Svalbard.


Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk drone for å styrke beredskapen på Svalbard. – Vi er et godt og helnorsk team, sier
Guttorm Albrigt Hansen, leder av Telenor Svalbard.

Kommersiell skipsfart, turisme og cruisetrafikk til Svalbard og havområdene rundt har vokst kraftig de senere årene, en vekst som vil fortsette. Derfor tas droner i bruk for å styrke situasjonsforståelsen, kommunikasjons-dekningen og evnen til å håndtere hendelser.

– Store geografiske avstander og områder uten tilfredsstillende dekning for mobilkommunikasjon, VHF eller maritim bredbåndsradio (MBR) i området rundt Svalbard kan være en utfordring ved ulykker, naturkatastrofer og liknende, forteller Hansen.

Det Telenor vil bidra med i prosjektet er å putte kommunikasjon i dronen og etablere 4G-dekning i områder hvor det egentlig ikke er dekning.

- Det er en ganske dyr og avansert drone dette. Vi kan sende den opp i luften og der kan den fly i 20 timer, helt fra Harstad til Longyearbyen for å lage et bilde. Det er ganske langt, i tillegg tåler dronen dårlig vær og kan laste hele 100 kilo. I helgen testet vi dronen i Ny-Ålesund med Kystverkets nett, og da streamet vi fra et område hvor det ikke er kommunikasjon og dekning, forteller Hansen.

Guttorm Albrigt Hansen er leder av Telenor Svalbard. Han gleder seg stort over samarbeidet med Andøya Space Center og Robot Aviation. (Foto: Telenor)
Guttorm Albrigt Hansen er leder av Telenor Svalbard. Han gleder seg stort over samarbeidet med Andøya Space Center og Robot Aviation. (Foto: Telenor)

Tester ut beredskaps-drone

Når Telenor Svalbard, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk beredskaps-drone som foruten foto- og videokamera, radar eller andre sensorer vil ha innmontert telekommunikasjonsutstyr, er dette et stort skritt mot fremtidens teknologimuligheter.

- Man slipper å ha folk involvert. Det er bare å plotte kursen og sende dronen dit vi ønsker. Det vil bli mulig å ha full kontroll ved et skipsforlis for eksempel. Så dette er fremtiden, dronene begynner å bli svært avansert og stabil og kan brukes til mye, sier Telenor-lederen på Svalbard.

Systemet er først og fremst tenkt som en beredskapsløsning som skal gi kommunikasjons-dekning ved større hendelser eller katastrofer. På sikt vil en vurdere om systemet egner seg til andre formål, for eksempel inspeksjon ved snøras og telling av dyr.

- Et annet eksempel er plast-forsøpling. Man kan sette opp en flytrack hver annen måned til et gitt sted for å se hvordan forsøplingen øker. I tillegg er det mulig å ha oversikt over oljesøl, sier Hansen.

Redde liv uten risiko

For leder Terje Kristensen ved droneavdelingen på Andøya Space senter er det svært positivt at man ikke risikerer menneskeliv dersom en skikkelig krise skulle oppstå.

- Det er ved en krisesituasjon at dronen virkelig kommer til sin rett. Og vi kan sende den ut og kommunisere i områder der hvor Sysselmannen ikke når fram på VHF, eller der hvor Kystvakta rekker fram på sin radiolink. Og at dronen kan settes på prøve uten å risikere menneskeliv, er svært positivt, sier Kristensen.

Han beskriver et scenario hvor et stort cruiseskip har havarert i farvannet rundt Svalbard.

- I det store bildet er det ingen hemmelighet at store cruiseskip øker i antall rundt Svalbard, og at det kun er griseflaks at ingen store katastrofer har inntruffet per i dag. En drone vil forbedre utfallet man ellers ville fått, den vil gjøre en signifikant forskjell, sier Kristensen.

Overføring av bilder fra ulykkesstedet fra alle vinkler av båten, av folk i livbåter og mennesker på isflak.

- Er det brann om bord vil det infrarøde varmesøkende kameraet på dronen gi varmesignaler og gjenkjenne hvor det brenner, og det kan filmes gjennom røyk. Leter man etter folk som er i live så vises varmen via dette varmesøkende kameraet, sier droneeksperten med lang erfaring fra områdene rundt Svalbard.

- Man skal over til det amerikanske militæret for å finne noen som sitter på tilsvarende erfaring, forteller han.

Store geografiske avstander og områder uten tilfredsstillende dekning for mobilkommunikasjon, VHF eller maritim bredbåndsradio (MBR) i området rundt Svalbard kan være en utfordring ved ulykker, naturkatastrofer og liknende. Nå kan denne dronen bli en løsning. (Foto: Telenor)
Store geografiske avstander og områder uten tilfredsstillende dekning for mobilkommunikasjon, VHF eller maritim bredbåndsradio (MBR) i området rundt Svalbard kan være en utfordring ved ulykker, naturkatastrofer og liknende. Nå kan denne dronen bli en løsning. (Foto: Telenor)

Teknologi for hele verden

Å teste ut og få i gang en slik drone på Svalbard vil være nyttig for operasjoner over hele verden. Fungerer den i arktisk klima, vil den fungere alle andre steder.

- Når vi kommer opp og går vil vi ha et svært kraftig verktøy. Ikke bare kan det brukes til telling av isbjørn, det er også en teknologi som kan selges og benyttes i andre deler av verden. Det kan brukes i Afrika, og selges som en løsning til FNs operasjoner, sier dronesjefen.

Utfordringene per i dag er visse værbegrensninger som for eksempel ising.

- Drona er stor og tung, den tåler like mye som et lite småfly. Utfordringen har vært å finne løsningen på av-ising, da dette tar mye strøm. Her har forskere på NTNU funnet en løsning med mer avansert teknologi. Vi er virkelig et godt norsk team med norske ressurser, smiler Kristensen.

Fakta om prosjektet

De tre aktørene som har gått sammen om å realisere prosjektet, besitter spesiell ekspertise og erfaring, som de tar med seg inn i samarbeidet. Samarbeidet er en forutsetning for å få gjennomført prosjektet, som forventes å bli krevende, både teknologisk og med hensyn til de klimatiske forholdene man skal operere i.

  • Robot Aviation utvikler og produserer fast-vinge-droner for blant annet overvåknings-, inspeksjons-, sikkerhets- og beredskapsoppgaver. Systemene er designet for operasjoner under krevende forhold og lang operasjonstid/rekkevidde.
  • Telenor er ledende leverandør av telekommunikasjonsløsninger med omfattende ekspertise på bygging og drift i arktiske områder. Svalbard benyttes av Telenor Norge som arena for innovasjon og uttesting av nye teknologier med spesielt fokus på beredskapsløsninger. Telenor Svalbard leverer fiber til alle fastboende i Longyearbyen samt siste mobilteknologi med suveren dekning i store deler av de områdene hvor de fleste bor og ferdes.
  • Andøya Space Center leverer avanserte tjenester relatert til oppskyting av raketter med vitenskapelig nyttelast, -vitenskapelige målinger fra bakkestasjon, romrelatert opplæring, samt testing av sivile og militære applikasjoner. ASC har lang erfaring med avanserte operasjoner med store droner, og operasjoner i arktiske områder.

Prosjektet vil gå over cirka et år. Planlagt prosjektstart er juni/juli 2018.

(Kilde: Telenor)

Nøkkelord