Norsk-amerikansk samarbeid om blå vekst  

Nordområdesenteret (NOS) ved Nord universitet og Institute of the North i Alaska drar nå i gang det treårige kunnskapsprosjektet AlaskaNor.

   

Nordområdesenteret (NOS) ved Nord universitet og Institute of the North i Alaska drar nå i gang det treårige prosjektet AlaskaNor.

AlaskaNor er delfinansiert av Utenriksdepartementet (UD), og statssekretær Audun Halvorsen sier at bærekraftig forvaltning av havressursene er en sentral del av regjeringens nordområdestrategi.

– Internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling om muligheter og utfordringer i blå økonomi er viktig. Jeg håper AlaskaNor-prosjektet vil bidra til å styrke de allerede gode arktiske relasjonene mellom Norge og USA, og identifisere nye samarbeidsmuligheter innenfor havøkonomien i Alaska og Nord-Norge, sier Halvorsen.

Et mål er å sitte igjen med kunnskap om gode løsninger av nytte for både regionale og nasjonale aktører som kan stimulere til blå vekst i nordområdene.

Da prosjektet ble lansert under et High North Dialogue-arrangement under Arendalsuka, sa en begeistret direktør for NOS, Frode Mellemvik, blant annet at prosjektet er spesielt viktig for utvikling av kunnskap mellom Norge og USA.

– For Nordområdesenteret er AlaskaNor viktig. Vi har lenge arbeidet med Russland og vi samarbeider med mange andre arktiske stater, og dette arbeidet videreutvikles. Nå får vi muligheten til også å arbeide nært og forpliktende med amerikanske institusjoner, utvikle kunnskap og finne gode løsninger, også for dem, for godt og nært samarbeid om nordområdene, sa Mellemvik.

Også Nordland Fylkeskommune delfinansierer prosjektet. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier at han har stor tro på at AlaskaNor vil synliggjøre en del veier videre:

– Vi må skape bærekraftig blå vekst i våre arktiske områder via marine ressurser. Men framtidens arktiske, blå vekst kan også ligge i områder som offshore, energi, skipsfart og transport. Vi må se på hvilken rolle det regionale nivået skal spille i et internasjonalt samspill og ta ansvar i et arktisk utviklingsperspektiv, presiserer Norvoll. 

Nøkkelord