Norne blir ikke pensjonert likevel

The discovery at Cape Vulture will be considered for tie-back to the FPSO at Norne, which has been in production since 1997. (Photo: Anne-Mette Fjærli/Statoil ASA)
Da Norneskipet startet produksjonen i Norskehavet i 1997 var planen å stenge ned i løpet av 2014, men nå er ambisjonen å forlenge levetiden til 2013.
Da Norneskipet startet produksjonen i Norskehavet i 1997 var planen å stenge ned i løpet av 2014, men nå er ambisjonen å forlenge levetiden til 2030.

Feltet ligger utenfor Helgeland, og forsynes fra Sandnessjøen og Brønnøysund. Nå melder Statoil at produksjonen kan vare mye lengre enn det som var planen da de opprinnelige utbyggingsplanene ble laget.

-  Vi har jobbet systematisk med vedlikehold på Norne i 17 år, og vi har i dag en god teknisk tilstand på skipet. Vi har også jobbet målrettet for å tilrettelegge for økt utvinning og innfasing av nye funn til Norneskipet. Dette har gitt oss grunnlag for å tenke på en levetid for Norne til 2030, sier Statoils produksjonsdirektør for Norne Kristin Westvik.


I verdenstoppen

Norne og satelittene har hittil produsert ca 700 millioner fat oljeekvivalenter og skapt store verdier for Statoil og partnerne Eni, Petoro og Dong. Utvinningsgraden på hovedfeltet er på 56,5 prosent, og det er helt i verdenstoppen for utvinning fra undervannsfelt, skriver Statoil på sin hjemmeside.

- Vi har nå ambisjoner om å øke utvinningsgraden på hovedfeltet til 60 prosent. Gjenværende ressurser i Norneområdet kan utgjøre så mye som 300 millioner oljeekvivalenter. Det tilsvarer et Aasta Hansteenfelt, sier Westvik.


Slipper å gå til land

I fjor ble den tekniske tilstanden på produksjonsskipet Norne undersøkt for å avklare om det var behov for verftsopphold for å forlenge levetiden til 2030. Konklusjonen er at skrogstrukturen er robust, og at levetiden med stor sannsynlighet kan forlenges helt til 2036. Det betyr at de nødvendige modifikasjonene kan gjøres uten å ta skipet til land.

Tags