Norge vil modernisere Russlands fiskeflåte

Den russiske fiskeflåten skal moderniseres for milliardbeløp, og norske verft vil være med. Illustrasjonsfoto av russisk tråler ved kai i Kirkenes. (Foto: ERWEH/Wikimedia Commons) // The Russian fishing vessel fleet is to be modernised for vast sums of money, and Norwegian shipyards want in. Illustration picture: Russian trawler at bay in Kirkenes. (Photo: ERWEH/Wikimedia Commons)

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Daniel Bjarmann-Simonsen, vil ha norske verft med på å fornye den russiske fiskeflåten. Store beløp skal investeres.

Bjarmann-Simonsen var nylig i Moskva, som deltager i Norsk-russisk businessforum, der han blant annet drøftet norsk deltagelse i det omfattende fornyingsprosjektet for den russiske fiskeflåten.

- Det dreier seg om et stort antall fartøy, av ulike størrelser, og betydelige summer, forteller Bjarmann-Simonsen til High North News.

 - Vi arbeider for å utvikle og utvide den bilaterale kontakten med alle land, også med Russland, innenfor det handlingsrommet vi har. Vi ønsker økt og diversifisert handel med Russland.

 Simonsen forteller at det er store summer involvert i det russiske fornyingsprogrammet, og at rundt 80 prosent av dagens russiske fiskeflåte ble bygd på 1970 og -80-tallet. Flåtefornyelsen forventes å skyte fart i forbindelse med implementeringen av nytt russisk kvoteregime fra 1. januar 2019.

- Moderniseringsprogrammet dreier seg om mellom 300 og 400 fartøy, fra sjarker til trålere. Dette er et interessant marked for norske verft, og norske maritime klynger kan yte vesentlige bidrag med teknologi som ligger fremst i verden, hevder Bjarmann-Simonsen.

 I forbindelse med besøket til Moskva møtte han også sin russiske kollega, viseminister Oleg Ryazantsev i Industri- og handelsministeriet, og planen er at de skal møtes igjen for videre drøftinger i Norge på nyåret, i forbindelse med møte i en norsk-russisk arbeidsgruppe for skipsbygging.

- Det finnes betydelige økonomiske incentiver fra Russlands side, uten at jeg kan antyde noe om størrelse på beløp her og nå, sier Bjarmann-Simonsen.

 Han viser til at maritimt utstyr som komponenter og design ikke er omfattet av de restriktive tiltakene som er innført mot Russland, men at man kan støte på andre hindringer i form av russiske ønsker og krav om lokalt innhold, eller det han kaller Russlands "selvforsyningslinje".

- Det stilles ganske strenge krav til lokalt eller nasjonalt innhold i denne typen leveranser, så fra norsk side er det snakk om delleveranser, komponenter, teknologiske nyvinninger og design – ikke totalentrepriser, presiserer Daniel Bjarmann-Simonsen.

 

Nøkkelord