Norge vil ikke ha fiskeriavtale i Arktis

Norge må lede an i arktisk forskning. (Foto: NOAA Photo Library/Wikimedia)

Når polisen smelter vil det åpenbare et nytt havområde med fiskerimuligheter.

Mens mesteparten av havet i nordområdene i dag er innenfor suvereniteten til enten Norge, Russland, USA, Canada eller Grønland (Danmark), vil et område på størrelse med Middelhavet være utenfor noen regulering.

Flere av statene, med USA i spissen, ønsker nå å forby alt fiske i området inntil en internasjonal avtale om reguleringer er på plass.  Men ikke Norge. 

 

Ikke enig

Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til FiskeribladetFiskaren at norges syn er at det er unødvendig med en avtale fordi det ikke kommer til å bli noe kommersielt fiske i området. 

Det er det ikke alle som er enige i. Lederen i Greenpeace Norge Truls Gulowsen kaller Norge en bremsekloss i arbeidet. Han skulle ønske Norge heller framsto som en pådriver. 

- Det er utrolig viktig å få på plass en avtale. Vi vet ikke hvor mye artene der oppe tåler og det er viktig at vi ikke overbelaster dem, sier Gulowsen til FiskeribladetFiskaren

 

USA vil ha avtale

Havforsker Jahn Petter Johnsen mener det gjenstår å se om det blir noe kommersielt fiske i området. 

I USA er den offisielle politikken å arbeide for en slik avtale. Kanskje basert på erfaringene fra Alaska, hvor lokale fiskere har presset gjennom en lov som forbyr fiske i ishavet nord for delstaten. USA tror forholdene kommer til å endre seg, og dersom polhavet blir varmere vil også fisken komme. 

 

 

 

Nøkkelord