Norge stadig viktigere i USAs avskrekking av Russland

Norwegian Prime Minister Erna Solberg (Conservatives) was warmly welcomed by US President Donald Trump in the White House yesterday. Their meeting focused much on trade; however, defense and security policy was also on the agenda. (Photo: Stein J. Bjørge, Aftenposten)
USA styrker den militære tilstedeværelsen i Europa, og Norge får også i år en sentral rolle i de avskrekkende tiltakene mot Russland. Totalt skal USA bruke 37 milliarder norske kroner på opptrappingen. Det tilsvarer en økning på 12 milliarder kroner sammenlignet med i 2017.


USA styrker den militære tilstedeværelsen i Europa, og Norge får også i år en sentral rolle i de avskrekkende tiltakene mot Russland.
Totalt skal USA bruke 37 milliarder norske kroner på opptrappingen. Det tilsvarer en økning på 12 milliarder kroner sammenlignet med i 2017.

I januar i fjor ble rundt 300 amerikanske marinesoldater stasjonert på Værnes utenfor Trondheim, på rotasjonsbasis. Utplasseringen ble ikke veldig godt mottatt av russerne.

– Det faktum at man utplasserer 330 marinesoldater relativt langt unna det russiske territoriet beroliger oss ikke helt, uttalte Russlands ambassadør til Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili i et av flere intervjuer med ambassadøren som High North News publiserte i fjor.

Betegner Norge som "eksepsjonell alliert"

Allerede i sommer bekreftet daværende forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide at den amerikanske tilstedeværelsen på Værnes ville bli utvidet til å gjelde også gjennom 2018.

I pressemeldingen som den amerikanske marinen sendte ut i etterkant av forsvarsministerens annonsering omtales Norge som "en eksepsjonell alliert, som øker forsvarsbudsjettet og forplikter seg til å fremskaffe kritisk kapasitet og kompetanse".

- Våre marinesoldater i Norge utviser et høyt nivå av samarbeid med våre allierte, uttaler marinekorpset øverstkommanderende Robert Neller.

Tett før jul var Neller i Norge, på besøk hos de amerikanske troppene.
 

I twittermeldingen nedenfor, publisert 20 desember, roser han soldatene med hilsenen "Hold dere klar! God jul, god ferie og Semper Fidelis". Det sistnevnte og latinske utrykket, som betyr "Alltid trofast", har i en årrekke vært mottoet til den amerikanske marinen.

Skjermbilde fra twitterkontoen til Robert Neller, øverstkommenderende i USAs marinekorps. Januar 2018.
Skjermdump av twitterkontoen til Robert Neller, øverstkommenderende i USAs marinekorps (20 desember 2017)

Trump konfrontert med krigspåstander

Norges statsminister Erna Solberg var som kjent i Washington i går, i et møte med USAs president Donald Trump.

På pressekonferansen i går kveld (norsk tid) ble Trump konfrontert med at Geller under Værnes-besøket skal ha uttalt at «There is a war coming».

 – Kanskje han vet noe ikke jeg vet. Jeg forventer ikke det, var presidentens kommentar til den påstanden, før han viste til USAs nokså massive styrking av forsvaret.

– Jeg tror på fred gjennom styrke. Det er kanskje ikke generalens oppfatning, men jeg tror min mening teller mer, sier Trump.

På pressekonferansen gjentok den amerikanske presidenten kravet og forventningene om at alle NATO-land – også Norge – må gjøre sitt for å bidra med opp til to prosent av BNP på forsvar. Norge vil, med den nye forsvarsplanen, nå om lag 1,6 prosent.

Erna Solberg benyttet anledningen til å minne Trump om at Norge også bruker mye penger på etterretning i nordområdene, og ikke minst – innkjøp av jagerfly og annet militært utstyr – fra USA.

 

Kjøper ski - og satser på Rygge

Ifølge det amerikanske nettstedet Military.com skal USAs marinekorps i år bruke rundt 100 millioner norske kroner på ski, som blant annet skal brukes til vintertrening i Norge.

Før jul ble det også kjent at det amerikanske forsvaret ønsker å bruke nesten hundre millioner norske kroner på å bygge fasiliteter for jagerfly på den militære delen av flystasjonen på Rygge.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad (SA) skal amerikansk forsvarspersonell det siste året ha besøkt Rygge flystasjon ved flere anledninger, som en del av byggearbeidet.

2018-budsjettet til det amerikanske forsvaret ble vedtatt i midten av desember, og foreløpig skal Kongressen ha bevilget 10,3 millioner dollar – altså nærmere 90 millioner norske kroner – til prosjektet.

Etter alt å dømme er det Rygges strategiske plassering som gjør at amerikanerne skuer dit, da basen allerede huser norske jagerfly som skal forsvare nordområdene. Østfold står allerede sentralt i mottaket av allierte styrker, og Rygge kan også fungere som et godt utgangspunkt  for eventuelle NATO-ledede operasjoner i Østersjøen.

Ifølge SA er det en såkalt QRA-base (Quick Reaction Alert) amerikanerne ønsker å etablere på den militære flyplassen, slik at den skal kunne brukes av samtlige NATO-land hvis det blir behov for økt tilstedeværelse i Norge eller Nord-Europa.


Fra beroligelse til avskrekking

I etterkant av Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 opprettet USA et eget program for å støtte NATO-allierte i Europa.

Programmet fikk opprinnelig navnet «European Reassurence Initiative» (oversatt: tiltak for beroligelse), men ble i fjor endret til «European Deterrence Initiative» (EDI) (oversatt: tiltak for avskrekking).

I det amerikanske forsvarsdepartementets budsjett for 2018 er det satt av 37 milliarder kroner til å avskrekke Russland. I 2017 ble det, til sammenligning, brukt 25 milliarder norske kroner.

Ifølge opplysninger fra USAs europeiske kommando er det rundt 7000 amerikanske tjenestemenn som finansieres gjennom EDI-programmet.

Det skal ikke ligge an til noen økning i antallet forsvarspersonell som USA allerede har utplassert i Europa på fast basis.

Etter det High North News forstår skal imidlertid marinekorpset være interessert i å øke den rotasjonsbaserte tilstedeværelsen i Europa, og bruke mer ressurser på forhåndsutplassering av militært utstyr.General Robert B. Neller Commandant of the Marine Corps (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Gabriela Garcia/US Department of Defense)
Uttalelsene til general Robert B. Neller, øverstkommanderende i USAs marinekorps, var blant temaene på gårdagens pressekonferanse etter møtet mellom Erna Solberg og Donald Trump i Washington. (Photo: U.S. Marine Corps photo by Sgt. Gabriela Garcia/US Department of Defense)

Nøkkelord