Norge og Russland får ansvaret for nye oljeregler i Arktis

Sikkerhetsrelaterte spørsmål vil nok ikke være de mest relevante, men det er mange andre spørsmål som kan være åpne for diskusjon mener den amerikanske professoren og russlandseksperten Marlene Laruelle. (Foto: Wikimedia Commons/ Patrick Kelley)
Norge og Russland står i spissen for et storstilt samarbeid som skal lede frem til nye internasjonale standarder for petroleumsaktivitet i Arktis.

Norge og Russland står i spissen for et storstilt samarbeid som skal lede frem til nye internasjonale standarder for petroleumsaktivitet i Arktis.

Ekstrem kulde og stadig skiftende værforhold gjør det krevende å drive oljevirksomhet i Arktis. Denne uken er hele 66 eksperter – fra sju land - samlet i Tromsø for å enes om nye internasjonale standarder for arktiske operasjoner. 

 

Seksti minus, is og korrosjon

Materialer som skal brukes i det ekstreme nord må tåle temperaturer helt ned mot minus 60 grader, og is kan gi både slitasje og skader på konstruksjoner. Korrosjon sliter også på materialene.

Dette stiller petroleumsnæringen overfor flere utfordringer, og det er her standarder spiller en viktig rolle.

Samlingen i Tromsø er i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og det er den private- og uavhengige medlemsorganisasjonen Standard Norge som er vertskap. 

Målet med det internasjonale møtet er å bli enige om seks internasjonale standarder for arktiske operasjoner.

Statoil – som snart skal gå i gang med oljeboring på 73 grader nord - er et av selskapene som har involvert seg mye i standardiseringsarbeidet.

Må stille like krav

- Stål blir sprøtt, plast blir hardt og sprøtt, og frysing og tining gjentatte ganger kan skape sprekkdannelser, sier Mons Hauge, sjefsingeniør innen materialteknologi i Statoil, i et intervju på hjemmesiden til Standard Norge.

Hauge sitter i ISOs arbeidsgruppe «Arctic Materials». Med tanke på avstandene fra plattformene og inn til fastlandet sier han at det må stilles svært høye krav både til materialenes pålitelighet, levetid og vedlikehold.

En real utfordring for stålindustrien, med andre ord:

- Alle konstruksjonsstål får et dramatisk fall i seighet når temperaturen kommer ned i det såkalte «omslagsområdet» hvor sprøbrudd kan oppstå. Sveisesonen er spesielt utsatt. Dette betyr at egenskapene for stålet som skal brukes i slike forhold må testes nøye ved aktuelle temperaturer og ved aktuelle sveisebetingelser. Det er nettopp slike spesifikasjoner vi forsøker å utarbeide i vår ISO-arbeidsgruppe, slik at oljeindustrien skal kunne samordne kravene til sine leverandører, sier Hauge.


Kan bidra til å effektivisere

Samlingen i Tromsø skjer i en tid hvor petroleumsnæringen er preget av kostnadskutt og nedbemanning, og standardisering trekkes i den forbindelse fram som et verktøy også for økt effektivisering og sikkerhet.

Erfaringer fra Nordsjøen skal ifølge Standard Norge vise at det er mulig å spare mellom 30 og 40 prosent på investeringskostnadene, fordi selskapene har brukt standardiserte løsninger.

Det knytter seg store forventninger til utviklingen i nordområdene, men operasjoner i Arktis er også være svært utfordrende. Ikke bare hva materialer angår, men også med tanke på alt fra teknologi til redningsproblematikk, miljøspørsmål, HMS og kostnadseffektivitet.

Norsk-russisk-samarbeid

- Dersom det skal være lønnsomt å operere i disse farvannene, er det avgjørende at selskapene er enige om hvilke løsninger som skal brukes og at man unngår bruk av spesialløsninger. Felles standarder sikrer felles nivå, bedre sikkerhet, gjensidig forståelse, og et fortsatt godt samarbeid ikke minst mellom Norge og Russland i nordområdene, sier Jacob Mehus som er administrerende direktør i Standard Norge.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har opprettet en egen komité for «Arctic Operations». Denne skal være under russisk ledelse, og ha norsk nestleder. Norge har fått ansvaret for tre av komiteens seks arbeidsgrupper.

Målet er at de nye og utvidede standardene skal bygge på eksisterende erfaringer og løsninger fra land som Canada, Danmark, Grønland, Norge, Nederland, Russland, Storbritannia og USA. 

Tanken er at de nye standardene skal ta særlig hensyn til de spesielle miljøforholdene, og bidra til en mer sikker og bærekraftig olje- og gassutvikling i Arktis. 


Industrien må styres

De internasjonale ekspertene som møtes i Tromsø skal blant annet bli enige om innholdet i standarder som knytter seg til håndtering av is, miljøovervåking, hvilke materialer som skal brukes i Arktis, samt evakuering og redning.

- Vi ser på standarder som viktige for å ha forutsigbare betingelser for våre operasjoner. Det er også en måte å få utviklet en felles arbeidsmåte i industrien. Vi bygger jo ikke plattformer selv, så vi er avhengige av at industrien tar i bruk standarder som passer våre behov. Derfor deltar vi aktivt i standardiseringsarbeidet, sier Mons Hauge i Statoil.

 

adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. (Foto: Standard Norge)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: