Undersøkelse Norge og Grønland faller langt ned på lista over de mest attraktive gruveregionene

Luftperspektiv over Agnico Eagle’s Meadowbank-gruve, ei gullgruve med åpent dagbrudd som ligger i Kivalliq-regionen i Nunavut, Canada (2012). Foto: Agnico Eagle Mines
Mens Alaska og canadisk Arktis er blant verdens mest attraktive gruveregioner

Nordamerikansk Arktis er blant verdens fremste regioner for nye gruveinvesteringer. Det er for en stor del takket være mineralforekomstene, i følge en ny rapport.

The Fraser Institute, en kanadisk tenketank som fokuserer på offentlig politikk, ga ut sin årlige oversikt over gruveselskaper denne måneden, for 21. året på rad.

Undersøkelsen [som rapporten er basert på] distribueres blant hundrevis av ledere for gruveselskaper og retter hovedfokus på å måle "attraktiviteten i gruveinvesteringer" i 83 land, regioner og territorier verden over, basert på spørsmål om

1) mineralpotensialet i regionen, og 2) hvor vennlig innstilt lokale myndigheter er overfor gruveindustrien. Undersøkelsen setter sammen disse to tallene for å gi et overordnet mål på attraktiviteten.

Finland falt fra 1. til 7. plass

I år tok undersøkelsen for seg 83 områder, og det inkluderer både hele land så vel som regioner og provinser. Av disse 83 ligger åtte områder i Arktis.

Alle de fire undersøkte områdene i Nord-Amerika havner på topp 15 målt i total attraktivitet for investeringer; Alaska (5), Yukon (9), Northwestern Territories (NWT, 10) og Nunavut (15).

I fjor var det bare Alaska og Yukon av disse som klarte å skrape seg inn på Topp 20-lista.

Utenfor det nordamerikanske Arktis er også Russland, Finland og Sverige rangert inne på Topp 30.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Finland falt fra førsteplass i 2017 til 17. plass i år.

Grønland og Norge havnet langt ned på lista over de 83 områdene som har blitt vurdert. Grønland falt fra fjorårets 34. plass til 63. plass i 2018, mens Norge også falt fra 41. plass i fjor til 53. plass i år.

Klare skiller mellom regionene

Hvis man ser forbi den overordnede rankingen, er det et klart skille mellom de arktiske regionene.

Nordamerikansk Arktis og Russland scorer høyere hva gjelder forekomster med potensiale, mens det europeiske Arktis (Norge, Sverige og Finland) scorer høyere når det gjelder oppfatningen av gruvepolitikken. Grønland gjorde det dårlig i begge kategoriene i 2018.

Respondentene var ekstremt optimistiske om potensialet for rene metaller i nordamerikansk Arktis i år, og alle fire regionene havnet på Topp 10 i verden;

Alaska (3), NWT (4), Nunavut (5) og Yukon (10).

Det var imidlertid ingen av disse områdene som havnet blant Topp 20 hva gjelder regjeringspolitikk.

Blant de arktiske regionene rangerte Norge (69) lavest for mineralpotensiale, fulgt av Grønland (54).

Europeisk Arktis utmerket seg imidlertid hva angår regjeringspolitikk, og Finland (3) og Sverige (4) scorer særskilt bra. Det er dog verdt å merke seg at ingen av dem havnet på topp 30-lista hva gjelder mineralforekomst-potensiale.

en regionen som anses for å ha dårligst politiske forhold for gruveindustrien er Grønland (69), Russland (52 og Nunavut (45).

Manglende balanse?

Rapportens forfattere er nøye med å minne leseren om at det er mer ved denne rangeringen enn bare en regions potensielle mineralforekomster. Nøkkelen for investorer er heller balanse.

Survey_2018_Fraser_Chart.jpg
Alaska scoret høyest blant USAs stater og havnet rett bak Nevada (1), som også toppet lista i 2018. Venezuela havnet neders på lista på grunn av ekstremt dårlig oppfatning av landets politikk, fulgt av Neuquén, Argentina (82), Nicaragua (81) og Guatemala (80).
Beviset er tydelig – mineralforekomster alene er ikke nok til å tiltrekke seg kjærkomne investorpenger.  
Ashley Stedman, Senioranalytiker ved the Fraser Institute og medforfatter av undersøkelsen

- Beviset er klart – mineralforekomster alene er ikke nok til å tiltrekke seg dyrebare investeringskroner, sier Ashley Stedman, senioranalytiker ved the Fraser Institute og medforfatter av undersøkelsen.

- Et sunt reguleringsopplegg koblet med konkurransedyktig finanspolitikk er nøkkelen til å gjøre et område attraktivt i øynene til gruveinvestorer.

Det arktiske Nord-Amerika scoret generelt høyt i årets rangering takket være stort mineralpotensiale. Det er imidlertid ikke et eneste Arktisk område som havnet på topp 20 både innenfor mineralpotensiale og innenfor politikk. Alaska (hhv 3. og 26. plass) og Yukon (10. og 24. plass) kom nærmest.

Det er lite arktiske territorier kan gjøre for å forandre geologien i området. Men det kan være at myndighetene i nordamerikansk Arktis burde få politiske ideer fra det europeiske Arktis for å tilby investorer en bedre balanse.

Den fullstendige Fraser Institute-rapporten kan leses her, og sammendraget finner du her

  • Oversatt til norsk av: Elisabeth Bergquist 

Nøkkelord