Norge med i ny europeisk hurtigreaksjonsstyrke

Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon tok imot forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun ankom Lancaster House i London i går. Dette bildet ble tatt da de møttes i februar i år. (Foto: Marita Hundershagen/FD)
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) signerte i går en avtale som forplikter Norge til å delta i Joint Expeditionary Force (JEF). Den nye hurtigreaksjonsstyrken, som inkluderer sju land i Nord-Europa, skal kunne stilles til rådighet både for NATO, FN og EU og andre organisasjoner.

 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) signerte i går en avtale som forplikter Norge til å delta i Joint Expeditionary Force (JEF). Den nye hurtigreaksjonsstyrken, som inkluderer sju land i Nord-Europa, skal kunne stilles til rådighet både for NATO, FN og EU og andre organisasjoner.

JEF skal kunne benyttes i hele spekteret av kriser, og foruten Norge deltar også Danmark, Nederland, Estland, Latvia, Litauen og Storbritannia.

- Styrken vil bidra til bedre sikkerhet i Europa, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Signeringen, som fant sted i Lancaster House i London i går, er en oppfølging av den første JEF-avtalen som ble signert under NATO-toppmøtet i Wales i fjor.


Kan mobilisere opptil 10.000 soldater

Styrkene skal ifølge Forsvarsdepartementet ha høy beredskap, og være raskt tilgjengelige i en krisesituasjon. Landene melder ikke på forhånd inn styrker som skal stå i beredskap, men melder inn direkte hva man kan bidra med dersom en situasjon oppstår. Opptil 10.000 soldater skal kunne mobiliseres i en krisesituasjon.

- JEF øker muligheten til å svare raskt på kriser som er under utvikling, både i og utenfor Europa. Den kan brukes fra alt til kollektivt forsvar og krisehåndtering, til evakuering og håndtering av humanitære kriser. JEF bringer nære allierte tettere sammen, og gjennom den høye beredskapen får vi bedre sikkerhet for alle, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I avtalen ligger det at det fortsatt skal være en nasjonal beslutning om et land ønsker å delta.


Britenes forsvarsminister: - Stadig større usikkerhet

Det er Storbritannia som får ansvaret for å lede JEF:

- I en verden med stadig større usikkerhet og økende trusler er det rett at Storbritannia spiller en ledende rolle i utviklingen av disse høy-beredskapsstyrkene, sier forsvarsminister Michal Fallon i en uttalelse på det britiske forsvarsdepartementets nettsider.

- Vi har lenge hatt en tett og god relasjon med britene, og dette er en videreutvikling av dette samarbeidet, og nære samarbeidet i Nord-Europa. JEF er et nytt rammeverk for tett samarbeid for sikkerhet i våre nærområder, i tillegg til at den skal kunne brukes i operasjoner ute, sier Søreide.

Styrken skal være fullt operativ i 2018, men JEF-rammen kan brukes ved krisehåndtering allerede i dag, opplyser Forsvarsdepartementet.

Søreide og Fallon møttes også i London i slutten av februar i år. Da var det nye sikkerhetspolitiske bildet,  den videre utviklingen av NATO, og det tette bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia hovedtemaer.

Samtlige av de sju landenes forsvarsministre var til stede under signeringen av avtalen i London i går. (Foto: Marita I. Wangberg, FD)
Samtlige av de sju landenes forsvarsministre var til stede under signeringen av avtalen i London i går. (Foto: Marita I. Wangberg, FD)

Tags