Leserinnlegg: – Norge må ønske NATO-reformen velkommen

Jens Stoltenberg åpner Nato 2030 youth summit. (Foto Nato)
Da han åpnet Nato 2030 Youth Summit i fjor, understreket generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato er nødvendig i en mer usikker, omstridt og konkurransedyktig verden. (Foto: Nato)

Det er helt avgjørende for Norge og norsk sikkerhet. Det har derimot lenge vært klart at NATO trenger reform. Trusselbildet alliansen står overfor er et annet i dag enn i tiden etter den kalde krigen.

Vi står overfor hybride trusler, et nytt våpenkappløp mellom stormaktene, og rivaliseringen mellom USA på den ene siden, og Russland og Kina eskalerer.

Reform av NATO har vært helt avgjørende for å sikre samholdet, samarbeidet og avskrekkingen i alliansen. President Macron etterlyste for en tid tilbake en større politisk samkjøring mellom medlemslandene.

Selv om vi møter et helt annet USA under Biden enn hans forgjenger, består amerikanske krav om større byrdefordeling mellom landene. Dette var også et budskap president Obama fremførte ved flere anledninger.

For Norges del, er det viktig å understreke vår betydning i alliansen.

Det er ikke vanskelig å forstå amerikanernes tanker. Gjennom hele alliansens historie, har det amerikanske militære bidraget vært helt avgjørende for avskrekking og innsats. Skal USA stille opp i tilstrekkelig grad fremover, er flere land nødt til å dra det økonomiske lasset.

Det er ikke rimelig at noen land både skal stå for hele den militære risikoen og den finansielle byrden.

Derfor er NATO 2030, lagt frem av NATO sin generalsekretær Jens Stoltenberg, så viktig. Den viser retning for alliansen de neste ti årene. Her presenteres nettopp behovene for sterkere politisk samkjøring, større byrdefordeling, og en strategi mot nye trusler og for å møte et stadig mektigere Kina.

For Norges del, er det viktig å understreke vår betydning i alliansen. Våre nordområder er spesielt viktige, og Norges unike geostrategiske posisjon må ikke tapes av syne. Slik vil vi kunne opprettholde vår nøkkelrolle i NATO, som igjen vil sørge for å ivareta vår sikkerhet. Vi har gode forutsetninger for å kunne oppnå dette.

Les også:

Ikke bare har vi gjennomført store investeringer i norsk forsvar i nord, men vi har utdypet vårt forsvarssamarbeid med USA de senere år.

Gjennom plassen vår i FNs sikkerhetsråd, har vi anledning til å utdype vår relasjon til NATO-landene med fast plass i rådet, nemlig USA, Frankrike og Storbritannia.

Det er derimot enkelte skjær i sjøen. En opposisjon på Stortinget med økende selvtillit, består av partier som går imot vårt økte forsvarssamarbeid med USA, som sår tvil om norsk NATO-deltagelse, eller kaster seg løs på symbolpolitiske vedtak om atomvåpenforbud – hvilket vil undergrave vår posisjon i alliansen.

Når NATO nå er i ferd med å innføre nødvendige reformer, er det viktig at Norge forblir på innsiden av disse, som en medspiller. Kun slik kan vi ivareta vår sikkerhet også i fremtiden.

Nøkkelord