Norge best på rettigheter for reindrift

-Sverige og Finland ser mot Norge når det gjelder reindriftrettigheter, sier førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiT, Christina Allard til NRK Sápmi.

 

-Sverige og Finland ser mot Norge når det gjelder reindriftrettigheter, sier førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiT, Christina Allard til NRK Sápmi.

Ifølge Allard skyldes dette at Norge tatt i bruk sedvanerett ved hvert enkelt tilfelle, mens Sverige, siden 1600-tallet, har kartlagt hvem som eier hvilke områder.

Det at Norge også har en sterkere Høyesterett, gjør det lettere for private og reineiere å komme frem til en løsning.

 

Tags