Norge avlyser militært samarbeid med Russland

Norge innstiller alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland ut mai 2014.

Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding. Norge fordømmer Runsslands annektering av Krim og bruken av væpnet makt i Ukraina. 

- Dette er et klart brudd på folkeretten og er en uakseptabel handlemåte som må få konsekvenser. Norge har derfor informert russiske myndigheter om at vi innstiller alle planlagte militære samarbeidsaktiviteter mellom Norge og Russland til utgangen av mai 2014. Vi vil da gjøre en fornyet vurdering av planlagte aktiviteter i lys av utviklingen i situasjonen i Ukraina og Russlands videre handlinger, samt drøfte dette emd våre Natoallierte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Norge har allerede avlyst deltakelsen i marineøvelsen Northern Eagle. I tillegg kanselleres nå en rekke planlagte aktiviteter. Dette er i tråd med reaksjonene til flere av Norges nære allierte og nordiske naboland.

Forsvarsdepartementet skriver at det som nabo til Russland er viktig å opprettholde samvirket mellom Norge og Russland innenfor søk og redning til sjøs, kystvakt og grensevakt, for å ivareta alles sikkerhet i sjøområdene samt ivareta stabilitet og forutsigbarhet i området. 

Her er listen over aktiviteter som innstilles eller utsettes i nærmeste framtid: 

  • Den russiske marinesjefens besøk til Bergen.
  • Russisk fartøysbesøk til Oslo i forbindelse med marinens 200 årsjubileum i mai.
  • Aktiviteter knyttet til øvelsen Northern Eagle, herunder to fartøysbesøk.
  • Russisk deltakelse i Norsk militær tattoo 2014. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: