Nordvendt budsjettforslag fra Obama

President Barack Obama photographed during his visit to Alaska in August 2015. (Photo: GLACIER)
President Obamas budsjettforslag for 2017 signaliserer klare prioriteringer i nord. Den republikanske majoriteten i Kongressen borger for harde kamper i forhandlingsprosessen, men få ønsker å ta budsjettprosessen til kanten av stupet, slik det har skjedd i tidligere år. Det inkluderer Speaker i Representantenes Hus, Paul Ryan, som ble valgt på grunn av sin evne til å finne kompromisser – og som har et valg å vinne i november.

Washington DC: President Obamas budsjettforslag for 2017 signaliserer klare prioriteringer i nord. Den republikanske majoriteten i Kongressen borger for harde kamper i forhandlingsprosessen, men få ønsker å ta budsjettprosessen til kanten av stupet, slik det har skjedd i tidligere år. Det inkluderer Speaker i Representantenes Hus, Paul Ryan, som ble valgt på grunn av sin evne til å finne kompromisser – og som har et valg å vinne i november.

See English version here.
 
President Barack Obamas budsjettforslag for 2017 ble levert politikerne på Capitol Hill tirsdag. Speaker Ryan kalte det en «bruksanvisning for hvordan man utvider sentrale myndigheter på bekostning av hardt arbeidende amerikanere». Med en republikanskstyrt Kongress forventes det stor motstand mot mange av presidentens prioriteringer, men fra Det hvite hus uttrykkes håp om at man skal finne støtte i begge partier for Arktis-arbeidet.

Budsjettutkastet, som er på størrelse med en telefonkatalog, prydes på forsiden av et bilde fra Alaska, av nylig omdøpte Denali (tidligere Mt. McKinley). Presidentens støttespillere hyllet denne markeringen av nordområdene, mens noen av motstanderne benyttet anledningen til å understreke at her kommer «et fjell av utgifter».


Holder det han lovde i Alaska
 
Under besøket i Alaska i september lovte president Obama mer støtte til å hjelpe befolkningen i USAs nordligste stat. I pressemeldingen fra Det hvite hus i dag understrekes det at presidenten vil holde sine lovnader om å sikre Alaskas «langsiktige økonomiske og miljømessige helse». I budsjettutkastet vises dette blant annet ved å foreslå etableringen av et «Coastal Climate Resilience Fund», der 400 millioner dollar (av totalt to milliarder dollar) forbeholdes bistand til sårbare samfunn i Alaska.

Den føderale Denali-kommisjonen, som hjelper til med utvikling og bistand til Alaska, er foreslått å få 19 millioner dollar, 4 millioner over 2016-nivået. En rekke andre føderale departementer og direktorater er foreslått å få betydelig støtte til miljø-, energi- og infrastrukturprosjekter. Budsjettet legger opp til fullfinansiering av Land and Water Conservation Fund med 900 millioner dollar.

For å betale for dette foreslår Obama endringer i nåværende ordninger der delstater mottar inntekter fra olje- og gassutvinning direkte. Budsjettet inneholder også et forslag om en ny avgift på 10 dollar per fat for olje. Det er en idè som republikanerne i Kongressen har erklært «dead on arrival».


Penger til isbryter?

I Washington har det vært mange spekulasjoner om hvorvidt presidenten ville følge opp sine løfter om midler til en ny isbryter. Mange betrakter dette som et symbol på om USA mener alvor med sin nordområdepolitikk. Budsjettforslaget inneholder 150 millioner dollar til planlegging av prosessen som skal føre fram til byggestart i 2020. En ny tung isbryter ventes å koste minst en milliard dollar, og kan ta opp til ti år å bygge. Den amerikanske Kystvakten har nylig publisert spesifikasjonene til en ny isbryter, og har startet dialogen med skipsbyggingsindustrien.

Heather Conley, senior visepresident for Europa, Eurasia og Arktis ved Washington-tenketanken Center for Strategic and International Studies, priser Obamas oppfølging av lovnaden om en ny isbryter, men er bekymret for at pengene tas fra andre nødvendige prosjekter på Kystvaktens budsjett:

- Det er svært positivt at 150 millioner budsjetteres til anskaffelse av en ny amerikansk isbryter. Det viser forpliktelse overfor denne anskaffelsen. Men slik jeg forstår det, vil disse pengene tas fra Kystvaktens regulære budsjett til nyanskaffelser. Det er bekymringsfullt fordi det kan tvinge fram vanskelige avgjørelser om å redusere Kystvaktens anskaffelser på andre kritiske områder. Spørsmålet om midlertidige isbryterløsninger forblir ubesvart, så som leie (av isbrytere), reparasjon av den gamle isbryteren Polar Sea, eller forlengelse av livet til Polar Star.

Conley peker også på det faktum at USAs neste administrasjon må være enig i bestemmelsen for at isbryteren skal kunne produseres.


Vil unngå budsjettdrama

Alaskas republikanske senator Lisa Murkowski kaller Obamas isbryterinitiativ «et positivt skritt i riktig retning», men minner om at «føderale budsjetter er et uttrykk for prioriteringer, ikke faktisk pengebruk». Murkowski er også enig i at det trengs midler til å hjelpe Alaskas innbyggere med negative virkninger av klimaendringene, men hun og hennes partifeller er sterkt uenig i mange av presidentens forslag til hvordan midlene skal dekkes inn. Som medlem av den innflytelsesrike Appropriations Committee, og som leder av Interior Appropriations subcomittee, vil Murkowski bli en ledende stemme i prosessen videre.

Budsjettforhandlingene ventes å bli utfordrende. Særlig fra de mest konservative i det republikanske partiet, det såkalte «Freedom Caucus», signaliseres motstand og fokus på budsjettkutt. En tilleggsutfordring er at forhandlingene finner sted i et valgår, når Kongressen planlegger å tilbringe så lite tid i Washington som mulig. Kalenderen viser at det er knappe 75 dager satt av til møter i Washington, siden kongressmedlemmene ønsker å bruke så mye tid som mulig på valgkamp i sine hjemdistrikter. Men både Speaker Ryan i Huset og majoritetsleder Mitch McConnell i Senatet har lovt å prioritere budsjettsaker, og begge ventes å gjøre hva de kan for å unngå forhandlingskrasj og dramatikk.Vil ikke ha skylden for kaos

Tidligere års erfaringer, med nedstenging av føderale myndigheter på grunn av manglede budsjettenighet, frister ikke til gjentakelse for det republikanske lederskapet. De har friskt i minne at et flertall i befolkningen mente republikanerne hadde skylden for konflikten. Slikt passer dårlig i et valgår, og lederskapet vil nok gjøre sitt ytterste for å holde høyresiden i sjakk og finne kompromisser, både innad i eget parti og med demokratene. Da kan Obama og hans støttespillere i nord ha håp om å se lovnadene fra september bli realitet.
 
Budsjettåret 2017 starter 1.oktober 2016.
Heather Conley, senior visepresident for Europa, Eurasia og Arktis ved Washington-tenketanken Center for Strategic and International Studies, er positiv til at Obama følger opp det han har lovet om ny isbryter, men er bekymret for om penggene tas fra andre nødvendige prosjekter på Kystvaktens budsjett. (Foto: Hege Eilertsen)
Heather Conley, senior visepresident for Europa, Eurasia og Arktis ved Washington-tenketanken Center for Strategic and International Studies, er positiv til at Obama følger opp det han har lovet om ny isbryter, men er bekymret for om penggene tas fra andre nødvendige prosjekter på Kystvaktens budsjett. (Foto: Hege Eilertsen)
Alaskas republikanske senator Lisa Murkowski kaller Obamas isbryterinitiativ «et positivt skritt i riktig retning», men minner om at «føderale budsjetter er et uttrykk for prioriteringer, ikke faktisk pengebruk». (Foto: Lingjing Bao)
Alaskas republikanske senator Lisa Murkowski kaller Obamas isbryterinitiativ «et positivt skritt i riktig retning», men minner om at «føderale budsjetter er et uttrykk for prioriteringer, ikke faktisk pengebruk». (Foto: Lingjing Bao)

Nøkkelord