Nordområdestrategien: - Det er folk som skaper utviklingen

- The people in the north create development in the north, Jan Tore Sanner emphasized when the Norwegian government presented its new High North Strategy in Bodø, Norway, today, (Photo: Hege Eilertsen)
- Det som skaper utvikling er at folk bor og arbeider i nord. I strategien her knyttes også innenrikspolitikken og utenrikspolitikken mye tettere sammen.


- Det som skaper utvikling er at folk bor og arbeider i nord. I strategien her knyttes også innenrikspolitikken og utenrikspolitikken mye tettere sammen.

Statsminister Erna Solberg stilte med hele tre fagministre da hun presenterte Regjeringens nye Nordområdestrategi i Bodø idag, fredag. Og det var kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner som presenterte det som kan kalles essensen i den nye meldingen - det faktum at det i Nord-Norge faktisk finnes fungerende samfunn.

Handler om folk i nord

- Det som er det nye i denne strategien er at den i langt større grad handler om folk i nord, hvordan man legger til rette for nye arbeidsplasser, nye bedrifter, sterke lokalsamfunn, - og hvordan vi kan få til en forsterket utvikling, slik at også Nord-Norge kan bli en drivkraft for hele Norge, sa Sanner, og understreket at når strategien legger til rette for en bærekraftig utvikling, så betyr bærekraft mer enn klima og miljø.

- Klima og miljø er en vesentlig forutsetning, men det handler også om de sterke lokalsamfunn, det handler om lønnsomme bedrifter. Gode samfunn bygges av menneskene som bor og arbeider i regionen. Regjeringens oppgave er å være en god partner for bedrifter, for lokalsamfunn, for institusjoner - for folk i nord.

Tett samarbeid

Jan Tore Sanner understreket også at den nye strategien ikke er klekket ut i regjeringskontorene, men i tett samarbeid med aktører i Nord-Norge. Dette samarbeidet har, ifølge Sanner, "resulterte blant annet i etableringen av det regionale Nordområdeforumet, nettopp fordi vi må ha en plattform for den gode dialogen mellom sentrale og regionale/lokale myndigheter". 

Noen særskilte områder

Kommunalministeren understreket også at Nordområdestrategien ikke inneholder all regjeringens politikk i og om Nord-Norge.

- Vi har løftet frem noen av mulighetsområdene, og noen områder der det er særlige utfordringer. Det gjelder infrastruktur, næringspolitikken, og det gjelder kunnskap og forskning. Det er behov for å utvikle den kompetansen næringslivet etterspør, vi må bidra til at ungdom tar den utdanningen som næringslivet i regionen etterspør. Da trenger vi flere samarbeidsprosjekter mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet.

Hele utdanningsløpet

Når det er for mange som ikke fullfører videregående skole, så vet vi at utfordringen ikke bare ligger i videregående skole. det er behov for å løfte hele utdanningsløpet - fra barnehagen og til høyere utdanning, sa Jan Tore Sanner.

Mer innenrikspolitikk

Statsminister Erna Solberg poengterte at denne nye strategien ga mer plass til innenrikspolitikken enn det tidligere nordområdestrategier har gjort.

- En slik helhetlig tilnærming er en nøkkel for å skape fortsatt vekst i nord. Vi trenger et bedre samspill mellom utenriks og innenrikspolitikken, slik at disse kan dra i samme retning. Regjeringen vil styrke innsatsen på næringsutvikling, på forskning og utdanning, på infrastruktur og sikkerhet og beredskap i nord, sa Solberg under presentasjonen.

Samarbeid som fungerer

Utenriksminister Børge Brende la i sitt innlegg vekt på at man har evnet å ta vare på det samarbeidet som faktisk fungerer - folk til folk samarbeid - mellom Norge og Russland, trass i sanksjoner og motsanksjoner. 

- Det har aldri vært et bilateralt spørsmål først og fremst mellom Russland og Norge, men en Europeisk og internasjonal reaksjon på at man (Russland) ikke forholder seg til folkeretten. Når ikke alt annet fungerer må vi satse på det som virkelig fungerer, så som miljøsamarbeidet, atomsikkerhet, opprydding i gamle atomsynder osv. Det vi har opplevd av internasjonale konflikter har ikke forplantet seg til nord - nord er en fredelig plett, og det skal det fortsatt være, sa Brende.
Read this Article in English
Statsminister Erna Solberg mener den nye strategien gir mer plass til innenrikspolitikken enn tidligere Nordområdemeldinger. (Foto: Hege Eilertsen).
Statsminister Erna Solberg mener den nye strategien gir mer plass til innenrikspolitikken enn tidligere Nordområdemeldinger. (Foto: Hege Eilertsen).
- Når noen ting ikke fungerer, må vi satse ekstra på det som faktisk fungerer, folk-til-folksamarbeidet mellom Norge og Russland har aldri stoppet, sier Børge Brende. (Foto: Hege Eilertsen).
- Når noen ting ikke fungerer, må vi satse ekstra på det som faktisk fungerer, folk-til-folksamarbeidet mellom Norge og Russland har aldri stoppet, sier Børge Brende. (Foto: Hege Eilertsen).

Nøkkelord