Nordområdene vokser mest

De nordlige regioner i Norge, Russland og Canada har høyere vekst enn andre regioner i landene, viser en undersøkelse.

Dagens Næringsliv bringer resultatene fra undersøkelsen, som Oslo Economics og Rederiforbundet har gjennomført, basert på databasen Patchwork Barents.  Tallene viser at Nord-Norge har opplevd en sterk vekst i dette årtusen, med bidrag fra fem næringer: Olje og gass, fiske og havbruk, skipsfart, landtransport og passasjertrafikk og mineralutvinning.  Verdiskapingen i Nord-Norge fra 2000 til 2010 var ni prosent i året, mens gjennomsnittet for landet som helhet var 1,5 prosent. 

Også andre nordlige regioner med arktisk kystlinje opplever høyere vekst enn landene for øvrig, mens Nord-Sverige og Nord-Finland har svak nedgang.

- Nord-Norge er en driver for vekst i Norge, sier Sturla Henriksen, direktør i Rederiforbundet, til Dagens Næringsliv. Han deltar i dag under seminaret "Store maritime muligheter i nord"  i Bodø, som Rederiforbundet arrangerer sammen med Norsk Industri og Maritimt Forum Nord, 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: