Nyhetsbrev: Nordområdene på sørlandsvisitt

Andreas Østhagen, forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI), under Arendalsuka 2019. Til høyre: Svein Vigeland Rottem, forsker FNI. Foto: Amund Trellevik

Kjære HNN-leser!

Denne uka har High North News og flere andre aktører i Nord-Norge tatt nordområdene og Arktis med helt sør i Norge, til kystperlen Arendal.

Den «politiske festivalen» Arendalsuka har som mål å være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Og er det en tid å diskutere nåtid og spesielt fremtid for Arktis, så er det nå.
 
Store endringer i emning

Sommeren 2019 har vært den verste skogbrannsesongen noensinne og eksperter spår at de kommende vil bli enda verre.

Det er stor konsensus blant forskere om at temperaturen globalt vil stige med én grad de neste årene. Men i Arktis, vil den stige med mellom tre og fem grader. På Svalbard opp til 10.
Øyriket er dermed på mange måter en indikator for hva som skjer med klimaendringene – både lokat i nord og globalt.

Mens paneldeltakerne i debatten om hvordan klimaendringene påvirker og vil påvirke Svalbard i framtiden gleder seg over at stadig flere unge forskere ønsker å komme til «klimalaboratoriet» Svalbard for å studere endringene i felt, er de bekymret for at engasjementet ikke gjenspeiles blant beslutningstakerne.

Skal vi bedømme etter hva som ble formidlet da utenriksminister Ine Eriksen Søreide og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland presenterte hovedlinjene for den kommende Nordområdemeldingen, har de rett. Klimaendringene ble  knapt nevnt.

Statsråden la imidlertid mye vekt på at forholdet til Russland er krevende og gjør arbeidet med stortingsmeldingen vanskelig.
 
Må begynne å lytte

Norske myndigheter ser på det at Norge åpner for rotasjon av amerikanske soldater i Trøndelag og Troms som et tilsvar på russisk militær oppbygging i Arktis. Men NUPI-forsker Julie Wilhelmsen mener det er motsatt.

- Den økte militære markeringen er et motsvar til en utvikling de selv ikke ønsker og som de har advart mot siden 2014: Det er defensive tiltak mot Nato og USA, sa hun. Og reagerer på at norske myndigheter stiller seg helt uforstående til økt russisk aktivitet langs norskekysten.

Wilhelmsen frykter konflikten kan eskalere og bli farlig om Norge delegitimerer russernes motiver og ikke anerkjenner oppbyggingen som en direkte reaksjon på for eksempel Trident Juncture.
Robert Mood, pensjonert generalløytnant, er enig med NUPI-forskeren i at det er den den norske totale avhengigheten av Nato og USA som eventuelt kan dra Norge inn i en større konflikt. Men dro det enda lenger:

- Dersom noen i neste uke ønsker å utnytte Norges svakheter i kritisk infrastruktur, vil det være svært enkelt, sa han til High North News i kjølvannet av debatten «Totalforsvar i nord – har vi kontroll?»

Mood mener at russisk etterretning har langt mer kunnskap om Norges svakheter enn de fleste på Stortinget. Og advarer mot å tro på at avskrekking vil fungere på Russland.

Både FNI-forsker Andreas Østhagen og Hedda Langemyr i UTSYN har skrevet kronikker om temaet denne uka.

Viktige unge stemmer

Det å beholde et godt forhold til Russland er noe også ungdomspolitikerne i Nord-Norge er opptatt av. Vi tok en prat med dem om hva de forventer av den kommende Nordområdemeldingen.

-Den gode kontakten med Russland mangler i dag. Regjeringen tar ikke ansvar for å løfte opp det sivile samarbeidet med Russland. Russland-samarbeid er nærmest overlatt til de nordnorske fylkene alene, sa blant annet Sander Delp Horn i Nordland AUF og fikk støtte fra Jon Machlik, i Sosialistisk Ungdom i Troms.

Samtlige av dem trakk også fram klimaet som særs viktig.
 
Nordlendinger uten selvtillit

I tillegg til klimaendringene og det å balansere forholdet til Russland og USA, er det enda et stort hinder som står i veien for et levende Nord-Norge: Næringsutvikling.

Skal vi tro paneldeltakerne i debatten «Arktis – vilje til utvikling», kan nordlendingene selv være sin egen største fiende i kampen for et mer levedyktig og bærekraftig næringsliv i nord.

-Nord-Norge går så det suser, men vi må bare begynne å tro på det selv, oppfordret toppsjefen i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Han var ikke den eneste som ønsker seg et nordnorsk næringsliv med litt med selvtillit, som «syter» litt mindre. Både overfor investorer og i søknader om statlige tilskuddsordninger, men også når det argumenteres for konkrete prosjekter, som Norge-Norgebanen.

Christian Chramer i NHO var også opptatt at av de kommende lokal- og fylkestingspolitkerne må bli r mye flinkere til å legge gode og langsiktige areal- og næringsplaner, som vil gi næringslivet mer forutsigbarhet og støtte til å tenke ambisiøst og fremtidsrettet.
 
Snakk mer om Arktis

High North News sendte de fleste av debattene om Nordområdene og Arktis live på Facebook-sidene våre. Vi hadde ikke kapasitet til å dekke alle i tekst og bilder, men videoene ligger der og kan nytes når du måtte ønske.

Under Arendalsuka ble det avholdt over 2500 debatter. Og selv om det både var godt og til dels svært godt oppmøte på de fleste debattene om nordområdene og Arktis, er det ikke utenkelig at mange som burde vært tilstede, ikke var det.

For kunnskapen om Arktis er svært mangelfull, særlig lenger sør i Europa. Man skal ikke reise langt for å finne folk og miljøer som tror Arktis kun er snø og is og uten levedyktige samfunn. UD bruker mye til til å formidle kunnskap om Arktis ut til verden , og det får også bli ukas oppfordring fra oss i High North News.

Snakk om Arktis, at vi bor her, jobber her – og elsker det.


God helg!
Siri Gulliksen Tømmerbakke, nyhetsredaktør
 
 
 
 
 
 

Ha ei god helg!
Siri Gulliksen Tømmerbakke
Nyhetsredaktør, High North News

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: