Nordområdene en nøkkel i Russland-kontakten

Jakub M. Godzimirski, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), mener isfronten mellom Vesten og Russland kan få konsekvenser for det norskrussiske forholdet.
- Russland har nå en mer antivestlig retorikk. Potensielle investorer vil ha betenkeligheter med å investere i Russland. Dette vil blant annet gjelde nordområdeinvesteringer, sier Godzimirski, men legger til: 

- Norge kan spille en konstruktiv rolle i å reetablere normale forbindelser mellom øst og vest, og nordområdene er et naturlig sted å gjøre det.


Statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartemenet påpeker Norges lange erfaring med å håndtere Russland som nabo. 

- Det er en styrke for oss. På flere områder er både Norge, Russland og resten av verden tjent med at vi ivaretar et pragmatisk samarbeid med Russland i nord. En rekke utfordringer og oppgaver i nordområdene kan vi bare løse sammen, sier han til Dagsavisen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: