Nordområdekonferansen High North Dialogue går som planlagt

High North Dialogue 2019, Frode Mellemvik.
Direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret åpnet High North Dialogue 2019 i Bodø til fullsatt sal velsignet fri for både krig og pandemi. 2022-utgaven av konferansen er preget av begge. – Dialog er viktigere enn noen gang, sier Mellemvik. (Foto: Trine Jonassen)

– Men sanksjonene mot Russland gjør at vi ikke kan ha institusjonelle representanter fra Russland, sier direktør for Nordområdesenteret, Frode Mellemvik.

Den internasjonale arktiske konferansen High North Dialogue går som planlagt i Bodø 6. og 7. april, selv om Russlands invasjon av Ukraina fører til endringer med hensyn til deltagere fra russisk side.

– Institusjonelle representanter fra myndigheter, bedrifter og utdanningsinstitusjoner i Russland kan ikke lengre inngå i programmet. Kunnskapsdepartementet er klar på at samarbeidet med Russland innen kunnskapsfeltet nærmest utelukkende skal gå på forsker til forsker-nivå. Vi forholder oss selvsagt til dette, men skulle gjerne hatt med russiske perspektiver tilknyttet Arktis, sier direktør for Nordområdesenteret, Frode Mellemvik.

Han legger til at det likevel er mange russere som har meldt seg på digitalt, noe han er veldig glad for.

– Vi har også mange ukrainske og russiske studenter som følger konferansen, sier Mellemvik.

Viktig dialog

Han mener at dialog om hva som skjer i nordområdene er viktigere enn noen gang nå.

– Årets program er nok av interesse for mange. Vi kommer til å se på de store skiftene i nordområdene og hvordan disse endrer det globale bildet, sier Mellemvik.

Konferansen vil også drøfte konsekvensene invasjonen av Ukraina fører til når det gjelder samarbeidet i Arktis også etter krigen.

– Hva betyr dette på sikt og hvordan vil krigen og sanksjonene virke inn på utdannings- og forskningssamarbeidet i nordområdene? lister Mellemvik opp.

Prisutdeling utgår

Han snakker nok for de fleste når han håper at krigen tar slutt så snart som mulig og at man kan leve fredelig side om side.

Noe som blir endret som følge av invasjonen, er utdelingen av prisen High North Hero. Den sjette prisutdelingen skulle finne sted under konferansen, men krigen setter en stopper for det.

– Selv med mange gode kandidater, er den politiske situasjonen slik nå at mange av kandidatene enten er knyttet til den spente situasjonen eller at de rett og slett ikke ville hatt mulighet til å delta. Så den prisen utsetter vi til neste år, sier Mellemvik.

Les mer om konferansen her.

Les også:

Nøkkelord