Nordnorske klynger vinner frem i nasjonalt klyngeprogram

Fra venstre klyngeleder Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland, styreleder i ACT, Ellen B. Myrvold fra Alcoa Mosjøen, og Tone Jakobsen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland.  (Foto: Kent Erik Sjursen.)
Norwegian Innovation Clusters kunngjorde i dag at næringsklyngene Cod Cluster og Arctic Cluster Team er tatt opp i det nasjonale programmet fra 2021. Dette opptaket vil i løpet av de neste fem årene utløse 60 millioner kroner til å forsterke industrielle løft i nord.

Av ni nasjonale søknader var det to klynger fra Nord-Norge som fikk tildelt nasjonal Arena Pro-status.

En klynge kan defineres som en geografisk nærliggende gruppe av sammenkoblede selskaper og tilknyttede institusjoner innen et bestemt felt.

Cod Cluster består av 50 medlemsbedrifter i hvitfisknæringen fra hele verdikjeden. Den har sitt geografiske tyngdepunkt i Lofoten, Vesterålen og Øst-Finnmark. Cod Cluster skal bruke minst 60 millioner kroner til innovasjon og utvikling frem mot 2026. 

Arctic Cluster Team (ACT) skal skape en klimanøytral prosess-industri og grønne samfunn med nye verdikjeder, digital transformasjon og ny infrastruktur for innovasjon. Medlemmene kommer i hovedsak fra Trøndelag og Nord-Norge, med tyngdepunkt på Helgeland.

Arena Pro-delen av klyngeprogrammet skal stimulere klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

– Målet er at når femårsperioden er over, har næringen og landsdelen styrket sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt, sier klyngeleder Maiken Johnsen i Egga Utvikling. Foto: 
– Målet er at når femårsperioden er over, har næringen og landsdelen styrket sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt, sier klyngeleder Maiken Johnsen i Egga Utvikling. (Foto: Haakon Dueland, Nettrakett)

Hovedfokuset til Cod Cluster er på torsk, sei og hyse. Den sterkt voksende restråstoffindustrien, som anvender restråstoffet i sin produksjon, inngår også som en viktig del av planene.

– Med sikret finansiering de neste fem årene, har hvitfisknæringa en unik sjanse til å nå målene om økt lønnsomhet og flere helårlige attraktive arbeidsplasser, sier klyngeleder Maiken Johnsen i Cod Cluster, og fortsetter:

– Med Arena Pro-status får klyngen som består av over 50 bedrifter, anledning til å jobbe systematisk med denne utviklingen. Målet er at når femårsperioden er over, har næringen og landsdelen styrket sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedfokuset til Cod Cluster er på torsk, sei og hyse. (Foto: Frank Gregersen i Nofima)

ACT ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet i 2017, og har i Arena-perioden vokst fra 40 til over 80 partnere.

Klyngen dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til leverte varer og tjenester. Bedriftene i ACT har mer enn 5300 ansatte og omsetter for over 32 milliarder kroner.

– Vi er glade for å vinne fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT har stor betydning for økt global bærekraft, og for utvikling av arbeidsplasser og samfunn i nord, ingenting er bedre enn det!, sier sier Monica Paulsen, klyngeleder i ACT og legger til:

– Opptak i Arena Pro styrker klyngens posisjon og påvirkningskraft, og utløser ressurser til omstilling og utvikling av nye grønne satsinger, avslutter Paulsen. 

Norwegian Innovation Clusters er ledet av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Per 1. januar 2021 vil det være 39 klynger i klyngeprogrammet.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener næringsklyngene har stor betydning for både bedriftene som deltar og for regionene der de er lokalisert.

– Det gledelig å se at ulike klyngemiljøer samarbeider og ønsker å slå seg sammen, som Cod Cluster er et resultat av, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)
– Det er gledelig å se at ulike klyngemiljøer samarbeider og ønsker å slå seg sammen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

– Jeg gratulerer Cod Cluster med å ha blitt utnevnt som Arena Pro-prosjekt i Innovasjon Norges klyngeprogram for de neste 5 årene. Torskeklyngen vil bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året, som viser at klyngene er et godt virkemiddel for å løfte og utvikle fiskerinæringen, sier Ingebrigtsen, og fortsetter:

 Jeg gratulerer Arctic Cluster Team med å ha blitt utnevnt som Arena Pro-prosjekt i Innovasjon Norges klyngeprogram for de neste 5 årene. Her vil det jobbes på tvers av næringslivet med et viktig arbeid, nemlig å finne nyskapende, klimavennlige og smarte løsninger for produksjon i hele verdikjeden for prosessindustrien, avslutter fiskeri- og sjømatministeren. 

Dersom statsbudsjettet for 2021 går gjennom er det avsatt 217 millioner kroner til klyngeprogrammet for 2021.

Nøkkelord