Nordnorske bedrifter - fraværende i ny oljeteknologi

Spesialrådgiver Anders J. Steensen i Forskningsrådet. mener flere nordnorske bedrifter må være med på å utvikle ny norsk oljeteknologi. (Illustrasjonsfoto: OLF/ Vidar Dons Lindrupsen)
Forskningsrådet etterlyser interesse fra nordnorske bedrifter i jakten på ny teknologi til bruk i nordområdene og Barentshavet.

Forskningsrådet etterlyser interesse fra nordnorske bedrifter i jakten på ny teknologi til bruk i nordområdene og Barentshavet.

- Forskningsrådet og programmet Demo 2000 tildelte nylig 65 millioner kroner, som særlig var rettet mot utbyggingsløsninger og større lønnsomhet i Barentshavet, sier spesialrådgiver Anders J. Steensen i Forskningsrådet.  

Midlene er tildelt gjennom Arktis 2013, og har som mål å få flere prosjekter innen olje- og gassektoren i nordområdene.

- Det vi opplever, er at nordnorske bedrifter ikke er med og de ikke tør å satse på denne teknologiutviklingen, sier Steensen.

Han forteller at det jobbes intenst med å få nordnorske bedrifter med på laget, slik at hele landet bidrar i utviklingen mot en ny tid i oljebransjen.

- Det vi spesifikt ønsker nå, er teknologi som kan brukes i nordområdene. Og det er fordi tildelingene etter 23. runde snart vil foreligge. Da vil det bli behov for ny teknologi og den må utvikles nå, slik at den er tilgjengelig når utvinningene begynner, sier Steensen.

Av de ni prosjektene som får midler har tre nordnorske partnere. Blant annet skal et av prosjektene med en totalverdi på nær 160 millioner kroner bygges i Harstad og testes i Nord-Norge.
 

Leverandørindustri i nord


På grunn av uønsket pendling sørfra, ønsker man nå å etablere leverandørbedrifter til oljeindustrien i nord.

- Vi ønsker å slippe pendling fra sør til nord. Men bedrifter i Nord-Norge har så langt ikke turt å gå inn i dette. Og vi har jobbet mye og vært på mange møte nordpå for å fange interessen hos potensielle bedrifter, sier Steensen.

Interessen og responsen har vært liten, nesten fraværende.
-Responsen har ikke vært stor for å si det pent. Jeg tror mange forventer at teknologiutviklingen er alt for komplisert, men det behøver den ikke å være, sier Steensen.

Han forteller at bedrifter tidligere har vært vant med å forholde seg til Innovasjon Norge.

- Vi har jobbet tett med Kunnskapsparken Nord for å markedsføre ting som er viktig for oss, og for å etablere kontakter i Nord-Norge, sier Steensen
 

For lite aktivitet


Steensen ønsker å løfte fram nordnorske bedrifter før oljeutvinningen starter i nordområdene og i Barentshavet.

- Grunnen til lite aktivitet kan også være at bedrifter i Nord-Norge ikke har blitt nok involvert, derfor jobber vi nå med nettopp å løfte de fram på samme måte som vi jobbet sørpå tidligere. Men det kan også handle om mangel på folk og kompetanse, og da må vi bygge den opp. For et sted må vi begynne, sier Steensen.

Han viser til neste utlysning på 100 millioner kroner til nordnorske bedrifter.

- Så det er bare å kaste seg rundt å søke, sier han.
 

Ingen ny problemstilling


Direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic, tror grunnen til fraværet blant nordnorske bedrifter i første omgang handler om at det er krevende for små og mellomstore bedrifter å sette av tid og ressurser til forskning og utviklingsarbeid.

- Dette er dessverre ingen ny problemstilling, men vi har diskutert dette og mener en mulig årsak er at ledelse og administrasjon i små og mellomstore bedrifter er for opptatt av den daglige driften, sier Giæver.

Likevel finnes det bedrifter i nord som er gode eksempler på at det går an å satse utover den daglige driften.

- Vi har sett at bedrifter som prioriterer utviklingsarbeid, de får synlige resultater. Og et godt eksempel er oljevern- og beredskapsbedriften Norlense i Fiskebøl i Lofoten, sier Giæver.
 

Oppfordrer samarbeid


Direktøren i Petro Arctic ønsker å oppfordre medlemsbedriftene til å vurdere muligheter og se etter samarbeid med andre aktører for å kaste seg på teknologiutviklingen i olje- og gassnæringen.

- Se etter samarbeid både i landsdelen, nasjonalt og også internasjonalt. Dette vil forsterke en søknad om midler, og ikke minst være med å bidra til å få frem ny teknologi og innovasjon i nord, sier Giæver.

Han mener Steensen har rett i det han sier, men understreker at næringsbedriftene i nord ikke er mindre fremtidsrettet og oppfinnsomme enn de lengre sør.

- Det handler om størrelsen på bedriftene og ikke minst at olje- og gass er relativt nytt her nord, sier Giæver.
 

Har et ansvar


Giæver har erfaring med at suksess innen forskning og utvikling ofte er knyttet til universitet og forskningsmiljø.

- Det hviler også et ansvar på disse miljøene for å få opp den nordnorske forsknings- og utviklingsandelen, sier Giæver, men legger ikke skjul på at det også hviler et ansvar på bedriftene selv.

- Det samme gjelder næringslivet. De må se mulighetene, ta kontakt med forskningsmiljøer og samarbeide for å kunne ta del i de store forskningsprosjektene, sier Giæver.
Anders J. Steensen, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd mener nordnorske bedrifter ligger bakpå når det kommer til utvikling av ny teknologi i oljeindustrien. Og forteller at det jobbes hardt med nettverksbygging og formidling av muligheter. (Foto: Norges Forskningsråd)
Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket for petroleumsvirksomhet i nord, Petro Arctic, mener nordnorske bedrifter har et ansvar for å finne samarbeidspartnere til større innovasjonsprosjekter. (Foto: Christine Karijord)

Tags