Nordnorsk konsern blir verdensledende på rubiner

- Dette blir kjempespennende, sier en fornøyd Frode Nilsen, administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner AS. (Illustrasjon: HNN/ Foto: LNS)

For LNS-gruppen er det intet mindre enn glitrende nyheter at de nå har fått tillatelse fra grønlandske myndigheter til å starte boring på Fiskenæsset på Vest-Grønland. – Vi kommer til å bli verdensledende på rubiner og rosa safirer, sier administrerende direktør Frode Nilsen.

Leonhard Nilsen & Sønner AS, med hovedkontor i Risøyhamn i Vesterålen, er allerede en betydelig næringslivsaktør i polare strøk.

Konsernet har prosjekter i hele Norge, på Spitsbergen, i Antarktis, og nokså nylig har de avsluttet prosjekter i Russland og på Island. De har også andre prosjekter på gang, i Hong Kong i Kina og i Chile. 

Nå befester de posisjonen ytterligere.

Infrastruktur først

- Det vi har fått nå fra de grønlandske myndighetene er en tillatelse - eller oppstartsordre. De ønsker at vi skal komme i gang i løpet av året, sier en travel Frode Nilsen på telefon mellom møter.

- Det betyr i praksis at vi må komme på plass med alt fra oppføring av bygg og annen infrastruktur i løpet av mai. Området det er snakk om er i «no mans land», to-tre mil fra nærmeste by, så vi må både bygge kaianlegg, forlegning, kontorer, prosessanlegg og så videre. Gruvedriften håper vi å være i gang med mot slutten av året, sier han.


Oppkjøp og kanadisk samarbeid

Det var i 2012 at LNS-gruppen kjøpte opp Greenland Mining Services (GMS) som et ledd i den polare satsingen. Etter det har de vært i dialog med det børsnoterte kanadiske selskapet True North Gems Inc (TNG), med tanke på å sikre grønlandsk deltagelse i forbindelse med oppføringen og driften av rubingruven som har fått navnet Aappaluttoq.

- Konsernet har gjennom oppkjøpet av GMS hatt en visjon om å bli en komplett leverandør av entreprenør- og serviceytelser til mineralindustrien på Grønland.

- Gjennom en avtale med TNG – som hele tiden har hatt et ønske om å samarbeide med et selskap som er lokalt forankret - sikres maksimal lokal deltagelse og innflytelse i prosjektet. LNS-gruppen vil gjennom avtalen få en eierandel på 20 prosent i det nye gruveselskapet TNG Greenland.Rubiner er en av de fire mest verdifulle edelstenene som finnes, de er meget sjeldne og nesten like harde som diamanter. (Foto: LNS)

Verdens største forekomst

Forekomsten, slik den er boret nå, er anslått til utrolige 400 millioner karat rubiner. Dette skal være den største kjente forekomsten av rubiner i fast fjell, og foreløpig er det påvist drift for 9 år. LNS-gruppen tror imidlertid at forekomsten er stor nok til 30 års drift.

- Vi kommer til å være den mest betydningsfulle leverandøren av rubiner i verden, sier Nilsen.

Nilsen forteller at de allerede opplever stor interesse fra flere selskaper som vil kjøpe rubiner.

- Vi kommer til å ha en god og jevn kvalitet på steinene, og kan dokumentere at vi driver «clean business». Steinene fra oss skal kunne spores, fordi de blir merket.

Rent og urent

Sistnevnte er et vesentlig poeng, for «clean business» er det langt fra alle som driver i markedet for edle stener. 

Uttrykket «bloddiamanter» refererer opprinnelig til diamanter som ble utvunnet for å finansiere borgerkriger, blant annet i Liberia og Sierra Leone på 1990-tallet. Men det finnes også en rekke andre eksempler på at diamanter og rubiner har blitt utvunnet på illegalt vis, ofte under brudd på menneskerettigheter, eller i forbindelse med narkotikahandel. Rubiner er en av de fire mest verdifulle edelstenene som finnes, de er meget sjeldne og nesten like harde som diamanter. Både diamanter og rubiner er dessuten forholdsvis lette å smugle, på grunn av den høye verdien i forhold til vekt og størrelse.

Høykvalitetsprodukt

Administrerende direktør Frode Nilsen har ennå ikke vært i området hvor rubingruven skal etableres, men reiser til Grønland i mai.

På forespørsel om hvordan prisene er i rubinmarkedet svarer han - i nokså runde ordelag -  at prisene er «greie».

- Det er litt svingninger, men vi tror vi har et høykvalitetsprodukt, både på grunn av jevn kvalitet på rubinen, og ikke minst fordi vi driver «clean business».

Nilsen forteller at grovsorteringen vil foregå på fabrikken ved rubingruven, mens den endelige adskillelsen - mellom gråstein og de edlere forekomstene – skal gjøres i Nuuk, som er hovedstaden i det selvstyrte danske territoriet Grønland. 

Forekomsten i Aappaluttoq-gruven er anslått til utrolige 400 millioner karat rubiner. (Foto: LNS)

Nøkkelord