Nordnorsk gründerpris til elektroniske lungeundersøkelser

Erlend Gabrielsen har akkurat mottatt 150.000 kroner til videre utvikling av teknologien for lungeundersøkelser - via elektronstetoskop og sky-teknologi. (Foto: Arne F. Finne).
Erlend Gabrielsen har akkurat mottatt 150.000 kroner til videre utvikling av teknologien for lungeundersøkelser - via elektronstetoskop og sky-teknologi. (Foto: Arne F. Finne).
- Prispengene skal gå til videre utvikling, ikke minst til å kartlegge regler og krav, og til å bygge større nettverk.

Erlend Gabrielsen har akkurat fått 150.000 kroner – Gründerprisen – fra Agenda Nord-Norge, stemt fram av de drøye 400 deltagerne i salen. Erlend har overbevist gjennom sin presentasjon av bedriften Medsensio og halt i land seieren blant de fem kandidatene.

Det er lungelyder, eller diagnostisering av våre lungelyder, som er den bærende ideen i bedriften. Enklere, raskere, sikrere diagnostisering som kan spare ressurser og frigjøre kapasitet i helsevesenet.

I pressemeldingen etter prisutdelingen heter det at:

Medsensio utvikler et system som automatisk avdekker normale og unormale lyder på lungen. Plattformen er sky-basert og vil gi helsepersonell støtte i å stille diagnoser.

Undersøkelser av lunge som er gjort med digitalt stetoskop vil, med dette digitale hjelpemiddelet, vise om det unormale lungelyder hos pasienter med lungeproblemer.

Erlend Gabrielsen forklarer det slik til High North News:

- Vi kan lytte på lungene dine og så blir disse lydene sendt opp i «skyen», og du får et automatisk svar tilbake. Vi bruker en algoritme for å analysere om du har noen ulyder eller problemer med lungene eller ikke.

- Dermed har vi ikke bruk for lungelegen lenger?

- Joda, vi vil bruke leger, de er fremdeles avgjørende, men de trenger strengt tatt ikke til å komme inn før det er avdekket et problem med lungene. Sykepleiere kan, med hjelp fra vår oppfinnelse, ta opp lungelyden – og så kommer legene eventuelt inn senere.

Det vi tilbyr er en smart, objektiv og automatisk lungeundersøkelse – lungelyden blir ikke lenger gjenstand for individuelle tolkninger.

Det betyr bedre ressursbruk og sikrere diagnoser, sier Gabrielsen. Han understreker også hvor viktig dette kan bli i utdanning og opplæring av helsepersonell – ved at de kan øve med det elektroniske stetoskopet og bedre evnen til å stille diagnoser.

- Hva skal de 150.000 kronene brukes til?

- Vi må skaffe oss et større nettverk, så noe vil nok gå til reising og kontaktskaping. Dessuten må vi forske videre på dette med reguleringer, vi må være helt sikker på våre produkter på ingen måte bryter med noen regulatoriske bestemmelser.

Vi må hele tiden være klar til å møte både eksisterende og kommende krav og regelverk, sier gründerprisvinner Erlend Gabrielsen.

 

 

Tags