Nordlandsordførere vurderer å bytte fylke

Harstad kommunes ordfører, Marianne Bremnes (Ap), vil gjerne innlemme nabokommunene slik at Harstad blir en stor-kommune. . (Foto: Harstad kommune)
Med ordfører Marianne Bremnes i spissen går Harstad kommunestyre nå inn for å innlemme syv av nabokommune til en storkommune i Midtre-Hålogaland. For to av kommunene vil dette i så tilfelle innebære bytte av fylke.

Med ordfører Marianne Bremnes i spissen går Harstad kommunestyre nå inn for å innlemme syv av nabokommunene til en storkommune i Midtre-Hålogaland. For to av kommunene vil det i så tilfelle innebære bytte av fylke.

– Kommunereformen kommer enten vi liker det eller ikke. Da er det bedre å være frampå enn bakpå, uttalte ordfører Marianne Bremnes i forbindelse med et møte om storkommune, i slutten av juni.

Det er de syv nabokommunene dette gjelder; Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Ibestad. Evenes, Tjeldsund og Lødingen ligger i dag i Nordland fylke og må melde flytting til Troms om sammenslåingen blir noe av.

Ordførerne er imidlertid usikre på konsekvensene det kan ha for økonomien. 

 

Usikkerhet

De to ordførerne i Lødingen og Tjeldsund er enige i at en kommunesammenslåing er uunngåelig, men er redd for konsekvensene av en endring av fylkesgrensa.

- Hvordan kommer Nordland til å reagere på at kommunen vil flytte over til Troms? Hvorfor skal fylkeskommunen bruke penger på en kommune som har bestemt at de skal bli en del av et annet fylke sier ordfører i Tjeldsund kommune Bjørnar Pettersen.

Han er redd for at sammenslåingen og endringen av fylkesgrensene vil ta for lang tid, og at Nordland kan sette seg på bakbeina.

- Jeg er redd vi kommer til å bli sittende på kai-lageret og ikke få nok midler sier ordføreren.

Det er Stortinget som avgjør endringer av fylkesgrenser, som reguleres av loven om fastsettting og endring av kommune- og fylkesgrenser (den såkalte inndelingsloven, red.anm).

 

Har flere alternativer

Ordførerkollega i Lødingen kommune,  Anita Marthinussen holder flere muligheter åpne. I tillegg til å ha fått ett konkret tilbud fra Harstad kommune ser de også på andre muligheter.

- Vi ser også på muligheten for å slå oss sammen med Vågan kommune i Lofoten eller en eventuell stor Vesterålskommune.

- Vi skal ta en avgjørelse i kommunestyret 30. oktober om vi skal gå videre med sammenslåingen med Harstad. Det kan godt være at vi sier ja til det, men det betyr ikke at vi kommer til å gå for den løsningen. Det er kun en avstemning om vi skal fortsette å være med å fortsette å se på en sammenslåingen, eller trekke oss ut av samarbeidet.

Marthinussen sier at det hadde vært enklere å slå seg sammen med kommuner i Nordland, men mener at fylkesgrensa ikke må være noe hinder om det skulle vise seg at Harstad er det beste alternativet. Formannskapet skal nå finne ut hvilken løsningen som passer best for Lødingen kommune.

- Vi må finne ut hvem vi passer best til å samarbeide med. Det er både fordeler og ulemper med alle de tre mulighetene vi sitter med nå sier ordføreren.

På spørsmål om hun tror at en eventuell flytting av fylkesgrensa vil bli problematisk svarer ordføreren:

- Selvfølgelig, kan det være et ris bak speilet for Nordland, at hvis dere går over til Troms så får dere mindre penger. Men nå er jo alle fylkesmenn med i arbeidet med kommunesammenslåinga, så jeg går ut ifra at fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Troms har et samarbeid når det gjelder kommuner som ligger så nært fylkesgrensa.

 

Byttehandel

På den andre sida av fylkesgrensa ligger Gratangen kommune. Ordfører Ronny Grindstein stiller seg svært negativ til en kommunesammenslåing overhodet, på grunn av svekkelsen av lokaldemokratiet han mener det vil medføre. Skulle en sammenslåing bli tvunget frem sier han at det naturlige valget vil være å gå til Narvik. Det vil bety at Gratangen kommune forlater Troms til fordel for Nordland fylkeskommune.

- Det er en klar holdning i Gratangen at geografisk sett og en naturlig samarbeidspartner på alle måter er Narvik. Det er kortere i dag, og med Hålogalandsbrua vil det bli en halvtime å kjøre til Narvik. Det er fortsatt en og en halv time å kjøre til Harstad, sier ordfører Ronny Grindstein.

Ordføreren er ikke redd for å måtte flytte fylkesgrensa

- Dette er den beste løsningen til tross for at det går over ei fylkesgrense, men jeg tenker at fylkesgrensa ikke kan være noe hinder for et godt samarbeid.

Han frykter ikke for at kommunen hans kommer mellom barken og veden og kan miste støtte hos Troms skulle de bytte fylke, slik som de andre ordføreren gir uttrykk for.

- Jeg ikke redd for å få mindre midler. Det må være en forutsetning for at dette er klargjort før man slår seg sammen over fylkesgrensene og det tar jeg som en selvfølge.

På spørsmål om han tror det er realistisk å opprettholde kommunestrukturen i Gratangen slik den er nå svarer Grindstein:

- Ja, det tror jeg er realistisk.

Anita Marthinussen Ordfører, Nordland, Lødingen. (Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven/Høyre)
Ordfører Anita Marthinussen i Lødingen kommune er en av ordførerne som ser på muligheten for å slå seg sammen med Harstad. (Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven/Høyre)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: