Nordlandsnett kjøper nettet i Rødøy og Lurøy

Nordlandsnett har som strategi å samle nettet i hele regionen, nå har de kjøpt nettet fra Rødøy-Lurøy kraftverk AS. (Foto: SKS)
Nettkundene sparer 500-800 kroner i måneden på å bli en del av et større nett.

Nettkundene sparer 500-800 kroner i måneden på å bli en del av et større nett. 

Nordlandsnett AS har nå kjøpt nettvirksomheten fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, og nettvirksomheten integreres fullt ut fra 1. januar. 

Kundene i Nordlandsnett har allerede en av de laveste nettleiene i landet, mens kundene i Rødøy-Lurøy har blant de høyeste nettleiene. En utjevning i nettleien vil ha stor effekt på kundene i de to kommunene. Nordlandsnett anslår at en normalhusholdning vil redusert sine kostnader med mellom 500 og 800 kroner i måneden. 

For en normalhusholdning som allerede er tilknyttet Nordlandsnett vil det bli en økning, dog høyst overkommelig: Mellom 20 og 40 kroner per måned. 


Strategi

Bodø Energi-konsernet, som Nordlandsnett er en del av, har lenge hatt en strategi om å samle nettvirksomheten i regionen i et stort og solid nettselskap, og med det bidra til en regional utjevning av nettleien.

Å samle nettvirksomheten på denne måten er positivt for næringsutvikling og forsyningssikkerhet i hele regionen. Å samle nettvirksomheten på denne måten er også i samsvar med myndighetenes ønske om større og mer rasjonelle enheter innen det el-nettet. Arbeidsplassene består 

For Nordlandsnett er oppkjøpet en styrking av kompetansen på nettvirksomhet i utsatte kyststrøk, og for de ansatte i Rødøy-Lurøy vil overtakelsen bety styrket kompetanse og utvikling gjennom tilknytning til et større nettselskap.

Begge selskapene har hatt fokus på å sikre framtidige arbeidsplasser for de ansatte i Rødøy-Lurøy kraftverk, og samtlige ansatte som er tilknyttet nettvirksomheten i Rødøy-Lurøy Kraftverk vil fortsette i sitt arbeid, og virksomheten skal fortsette i de samme lokalene som i dag.

Tags