Kronikk: Nordlandslaget

– De siste dagene har vi sett hvordan man i Norge importerer amerikansk spill inn i arbeidet med regjeringens vaksinestrategi, skriver fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll. (Foto: Hege Eilertsen)

2021 er et viktig år for Nordland. Vi ser heldigvis konturene av et mer normalt samfunn mot slutten av året. Koronaen til tross, på Stortinget forhandles det om viktige saker for Nordland også denne våren. Nasjonal transportplan, museumsmeldingen, nordområdemeldingen og revidert nasjonalbudsjett er bare noen eksempler.

Skal vi få på plass viktige samferdselsprosjekter, mer penger til universitetene og gode rammebetingelser for arbeidstakere og bedrifter i fylket, så må vi stå samlet.

De siste årene har jeg ved flere anledninger snakket om Nordlandslaget. Et Nordlandslag der vi politikere - både lokalt, regionalt og nasjonalt - står sammen for de viktige sakene for Nordland. Nylig fikk vi flertall på Stortinget for at det etableres et Nasjonalt våpenregister i Mosjøen.

I fjor fikk vi flertall for at det skal etableres et nasjonalt senter for utskyting av småsatellitter på Andøya. Og nå kommer det forslag om store samferdselsinvesteringer i fylket vårt. Dette er saker der vi har kjempet sammen om viktige beslutninger for nordlandssamfunnet.

Vårt Nordlandslag har tatt sakene inn i egne politiske partier, og er samlet overfor de ulike komiteene på Stortinget.Et valgår gjør den politiske debatten litt tøffere. Det er naturlig. Men vi må lære av det som skjedde i USA.

Vi kan godt diskutere hva som er rett og galt, men vi kan ikke ha det sånn at regjeringen og dens representanter setter folk i byene opp mot folk i bygdene.

Politisk spinn og spill har vært ødeleggende, farlig og polariserende. Stormingen av kongressen i starten av januar, burde være en vekker om hvor galt det kan gå.

Påstander om fake news og negative omtaler av motstandere, er lite konstruktivt når man skal bygge et lag.

De siste dagene har vi sett hvordan man i Norge importerer amerikansk spill inn i arbeidet med regjeringens vaksinestrategi. Vi kan godt diskutere hva som er rett og galt, men vi kan ikke ha det sånn at regjeringen og dens representanter setter folk i byene opp mot folk i bygdene. Det er farlig og helt unødvendig.

Vi ser tendenser til spill også i andre debatter. Jeg må berømme flertallet på Stortinget som gjennom godt politisk håndverk har sikret at det blir halv pris på fergebillettene i hele Norge. Staten tar denne regninga. Det betyr mye for folk og næringsliv i Nordland.

Og det uten at Nordland fylkeskommune må hente penger fra skole, vei, eller kutte i kulturbudsjett. En så viktig sak bør ikke forsvinne inn i partipolitisk taktikkeri.

Dette ser vi også i saken om Nasjonalt våpenregister i Mosjøen. Et godt politifaglig miljø, har sammen med kommunen og en rekke politikere, arbeidet i mange år på lag for å få dette på plass. Det er en gladsak for Mosjøen og for Nordland. Men også her kommer det politiske utspill og anklager som forpurrer laginnsatsen.

Les også:

Vi har utfordringer i Nordland, men også store muligheter for å skape vekst. Det skal produseres battericeller på Helgeland, og skytes opp satellitter i Vesterålen. Sjømatnæringen vokser, med aktivitet langs hele kysten. I Ofoten investerer forsvaret stort.

Det kommer nye  flyplasser og nye sykehus. Alle nye prosjekter skaper attraktive arbeidsplasser. Men skal vi lykkes, krever det at vi jobber sammen. Politisk spill og spinn er på mange måter det motsatte av ideen med Nordlandslaget.

Jeg vil berømme gruppelederne på fylkestinget for at vi i fellesskap har gitt innspill til Stortingets arbeid med en ny nordområdemelding. Den er viktig for Nordland. Jeg mener det styrker vår mulighet, når vi som et lag får til gode resultater, som et kapitalfond i Nordland.

Vi spisser nå vår måte å jobbe med de store viktige utviklingsprosjektene. Vi etablerer regionvekstavtaler, der vi sammen med kommunene skal koordinere og samordne innsatsen. Utdanningssystemet, transportstrukturen og planarbeid blir samkjørt.

Vi har etablert en egen «batteri-gruppe» i fylkeskommunen, som sikrer at vi jobber effektivt knyttet til etableringen av battericellefabrikk på Mo. Denne måte å jobbe på, vil vi ta videre inn i andre store prosjekter i Nordland.

Vi har mange politiske kamper å vinne på vegne av folk og arbeidsliv i Nordland. Vi må tåle et politisk ordskifte. Men vi må legge bort politisk spill og halvsannheter. Vi er alle folkevalgte for Nordland. Gjør vi jobben som en del av Nordlandslaget, skal vi sammen ta Nordland styrket ut av koronapandemien.

Nøkkelord