-Nordland må samle budskapet om sin oljefremtid

Saura i Gildeskål er det eneste stedet mellom Helgeland og Vesterålen der det er mulig å anlegge en ilandføringsterminal og base. (Ill.: Saura AS).
-Alle aktører må spille på samme lag hvis vi skal få størst mulig regionale ringvirkninger av oljevirksomheten. Samarbeid mellom Mo Industripark og Saura AS.

-Alle aktører må spille på samme lag hvis vi skal få størst mulig regionale ringvirkninger av oljevirksomheten.

Mo Industripark og Saura AS samarbeider nå for å få til en samlende og helhetlig strategi for olje- og gassutvinning i nord. Og direktør Arve Ulriksen i Rana Industripark er klar og tydelig:

Regionale ringvirkninger

-Når oljeindustrien virkelig starter i Nordland mener vi det skal gi størst mulige regionale ringvirkninger. Det får vi ikke til hvis vi lanserer mange ulike alternative løsninger.

Derfor ønsker vi å samarbeide for å få til en samlet områdeløsning for Nordland VI, sier Ulriksen til High North News.

Fem sentrale punkt

Saura AS og Mo Industripark peker på fem sentrale områder som det må tas hensyn til når man skal avgjøre sted for ilandføring.

Det dreier seg om hensyn til fiske og havbruk og arealkonflikter, det handler om en avansert og operativ oljevernbase, og at ilandføring må skje der det er best for prosess, logistikk, økonomi og miljøsikkerhet, at industrielle tjenester og forsyningsvirksomhet må skje på kommersielle vilkår, og ikke minst: Utredning av industrielle muligheter knyttet til kondensat og naturgass skal være en forutsetning før åpningen av Nordland VI.

Vil ha gassen

-Og denne naturgassen vil dere ha til Mo i rana og til industriparken?

-Det er klart vi vil det, men da snakker vi på veldig lang sikt. Det viktige nå er at Nordland taler med én tunge, og at vi er enige om at vi må forsterke de områdene der det allerede er satset.

Saura i Gildeskål er pekt ut som det eneste alternativet mellom Helgeland og Vesterålen som kan fungere som base og ilandføringsanlegg. Her er det gode havneforhold og tilgang på store nok industriområder.

 Bygge på eksisterende

 Helgeland har allerede en etablert logistikk, forsyningskapasitet og leverandørindustri og Helgeland har landsdelens største verkstedmiljø. – Dette må vi ta i bruk og sørge for at det vokser ytterligere når den videre utbyggingen kommer, sier Ulriksen.

 Utfordrer politikerne

 Mo Industripark og Saura AS er foreløpig inne i en planleggingsfase av koordineringen og samarbeidet, og de forventer debatt etter det felles utspillet de to selskapene nå har kommet med.

-Det viktige er at vi er enige om basisprinsippene, om at Nordland må samle seg om en løsning, og da peker Saura seg ut som den klart beste. Politikere og industrien må finne en samlende strategi for reelle industrielle ringvirkninger av olje- og gassutvinningen i nord.

Målet må være å ha en strategisk områdeløsning på plass ved en eventuell åpning av Nordland VI, sier direktøren i Mo Industripark, Arve Ulriksen.

 

Arve Ulriksen i Mo Industripark vil, sammen med selskapet Saura AS, samle Nordlands politikere og industri i en felles strategi for fremtidig oljevirksomhet. (Foto: Arne F. Finne)
Arve Ulriksen i Mo Industripark vil, sammen med selskapet Saura AS, samle Nordlands politikere og industri i en felles strategi for fremtidig oljevirksomhet. (Foto: Arne F. Finne)

Tags