Nord-rektor: Forsterket forskjell mellom sør og nord

- Det er en historisk skjevhet i forsknings- og den offentlige innovasjonsinnsatsen mellom nord og sør, og forskjellen forsterkes, sier rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet. (Foto: Nord universitet).
- Vi har en historisk forskningsmessig skjevhet mellom nord og sør. Dermed får vi et svakt grunnlag for forskningsbasert innovasjon, sier rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet.


- Vi har en historisk forskningsmessig skjevhet mellom nord og sør. Dermed får vi et svakt grunnlag for forskningsbasert innovasjon.

Det skriver rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet i en kronikk i High North News i dag, der han også peker på at den offentlige innovasjonsinnsatsen er relativt lavere nordpå enn sørpå – noe som bidrar til å forsterke skjevhetene.

Olsens kronikk er et svar til Arve Ulriksens kronikk i HNN i går, der Ulriksen blant annet påpeker at vi i vår nordligste landsdel er dårligst i landet på forskningsdrevet innovasjon, målt ut fra antall registrerte patenter, varemerker og design.

Ulriksen utfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta et større ansvar for mer næringsrettet forskning, som igjen skal bidra til økt innovasjon.

- Der er en viktig utfordring som vi tar på alvor, sier Bjørn Olsen. Han viser til at Nord universitet har satt seg høye mål om økt kommersialisering av forskningsresultater og styrking av kulturen og infrastrukturen for innovasjon og entreprenørskap.

- Blant annet har vi nå etablert selskapet Nord Innovasjon AS som har fått et ansvar for å ivareta kommersialisering av forskningsresultater, forteller Olsen.

Nord-rektoren slår også fast at Nord-Norge står overfor noe særlige utfordringer:

Sammenlignet med resten av landet har imidlertid Nord-Norge en ung og svakt utbygget forskningsinfrastruktur. Eksempelvis ser vi at Nordland får omkring 75 millioner kroner fra forskningsrådet, mens Oslo får 30 ganger mer, skriver Bjørn Olsen.
Nøkkelord