Nord-Norges kan bli landets nye vekstmotor

Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor. Foto: Linda Storholm

Nord-Norge går så det suser. I dag legger Sparebank 1 Nord-Norge fram sitt konjunkturbarometer. 

Rik tilgang på naturressurser i landsdelen og stagnasjon i resten av Norge kan gjøre Nord-Norge til landets nye vekstmotor. 

- Det kinesiske oppkjøpet i Lyngen er et lite, men relevant eksempel på at på at det er stor interesse for vekstmulighetene i vår landsdel. Nordnorsk næringsliv i et globalt marked og skal vi lykkes må Nord-Norge prestere i verdensklasse. Vi må tenke globalt og mobilisere regionalt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. 

Rekordlav ledighet

Under dagens presentasjon av bankens konjunkturbarometer for Nord-Norge er det tydelig at landsdelen har alle muligheter til å bli landets store vekstmotor. Høy sysselsetting, rekordlav ledighet, og en stadig økende produktivitet var blant nøkkelordene i dagens presentasjon. 

Landsdelen har høyere verdiskaping enn resten av landet, og normaliseringen i verdensøkonomien skaper optimisme i den eksportrettede delen av næringslivet. Denne utviklingen bidrar til at Nord-Norge har landets høyeste prisvekst på boliger i april 2014. 

- Nord-Norge har rik tilgang på naturressurser og vi er nå i en fase hvor det bygges infrastruktur for å kunne nyttiggjøre seg disse ressursene. Dette bidrar til vekst i landsdelen. Samtidig opplever vi økonomisk stagnasjon i resten av Norge, noe som gjør at Nord-Norge kan ta rollen som den nye vekstmotoren i Norge i de kommende årene, sier Janson.

Eldrebølge

Men det er også noen skjær i sjøen. Nye tall viser nemlig at eldrebølgen raskere kommer til Nord-Norge enn resten av landet. Mens det i dag er 24 prosent pensjonister i nord, vil det i 2040 være 40 prosent. 

Eldrebølgen gir et dobbelt press i arbeidsmarkedet, med færre personer i arbeid, men også større behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren. Og tilgangen på arbeidskraft er en utfordring for nordnorsk vekst. Per i dag er det de nye nordlendingene, innvandrerne, som holder hjulene i gang. 

Jan-Frode Jansons oppskrift på nordnorsk suksess globalt er en målrettet satsing på nyskaping og innovasjon blant bedriftene. En annen forutsetning for suksess er samarbeid.

 

Veksten i nord skyldes i stor grad en vridning mot mer produktive bransjer, sier konsernsjef Jan-Frode Jansen i Sparebank 1 Nord-Norge.
Veksten er god, og det ser veldig bra ut for Nord-Norges del, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: