Nord-Norge kan miste 754 millioner per år

Fylkesråd Knut Petter Torgersen mener spredt bosetning og lang værutsatt kystlinje krever godt transporttilbud. (Foto: Judefoto)


Dette forteller Knut Petter Torgersen, fylkesråd for plan og økonomi i Nordland fylkeskommune. Han mener følgene av det nye inntektssystemet for fylkeskommunene er svært bekymringsverdig.


- Til sammen kan landsdelen tape 389 millioner kroner per år, og legger man til Regionale utviklingsmidler, snakker vi om et tap på 754 millioner kroner som blir omfordelt mellom nord og sør, sier Torgersen.

I et brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen skriver Nordnorsk råd at både Nordland, Troms og Finnmark er taperne, mens Oslo og Rogaland er vinnerne i det nye inntektssystemet.

 - Dette betyr overføring av midler fra nord til sør, og det samsvarer dårlig med løftene i nordområdesatsingen. Det er et stort tilbakeslag for oss i nord, en tragedie, sier Cecilie Myrseth, fylkesleder i Troms fylkeskommune.

Hun mener sittende regjering har sluppet taket på nordområdene i Norge.

- Det eneste jeg har hørt regjeringen snakke høyt om, er å bygge ned, sier Myrseth.


Tap for kysten


Det er ifølge Torgersen samferdsel og Videregående skoler som blir de største taperne når inntektene går ned.

- Det er allerede hardt press på samferdsel, og dette bekymrer meg veldig, sier han.

Klarer man ikke å ha god nok samferdsel for bedrifter i distriktene, klarer man ikke å få ut varene på markedet. Og dette kan ifølge Torgersen få fatale konsekvenser for hele kysten i nord.

- Tenk deg oppdrettsnæringen. De er avhengig av å få fraktet fisken. Og det er slike ringvirkninger som er alvorlige. Da taper vi også næringslivet på inntektssystemet, sier Torgersen.

Han mener konsekvensene er et dårligere tjenestetilbud, og redusert vekst i folketall og verdiskapning.


Spredt bosetning


Torgersen mener spredt bosetning og lang værutsatt kystlinje krever godt transporttilbud. Og at lokalisering av store lakseslakterier på øyer er avhengig av transportløsninger.

- Skal vi realisere å skape mer, må vi ruste opp samferdselen. Vi er styrket gjennom spredt beboelse, og det har med næringene våre å gjøre, sier fylkesråden.

Torgersen mener det er umulig å opprettholde dagens rutetilbud på båt- og ferjesamband med høyere kostnader og et vesentlig lavere inntektsnivå.


Dårligere skoletilbud

I forhold til videregående skoler kan ikke Torgersen peke eksakt på føler av inntektstap, men medgir at det vil legge et hardt press på skolene.

- Det kan gå utover antall studieretninger, og tilbud til ungdommen, men ingen skoler vil legges ned, lover Torgersen.

Mandag 19 oktober skal det være komitéhøring, hvor Nordnorsk råd legger fram sine synspunkter for Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

 

 

Fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth mener Nord-Norge må ha mer penger å bruke på samferdsel. (Foto: Arbeiderpartiet)
Fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth mener Nord-Norge må ha mer penger å bruke på samferdsel. (Foto: Arbeiderpartiet)
Knut Petter Torgersen, fylkesråd for plan og økonomi i Nordland Fylkeskommune mener ny inntektsordning for fylkeskommunene kan bli fatal for oppdrettsnæringen.
Knut Petter Torgersen, fylkesråd for plan og økonomi i Nordland Fylkeskommune mener ny inntektsordning for fylkeskommunene kan bli fatal for oppdrettsnæringen i hele Nord-Norge. (Foto: Nordland Fylkeskommune)

Tags