Næringsministeren til Bodø: Regjeringen legger maritim kompetanseklynge til Norge-Norge

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (i midten) flankert av representanter fra næringsliv og universitetsmiljøer i Nord-Norge, samt lokale politikere som representerer regjeringspartiene. Foto: Siri Gulliksen Tømmebakke 

- Vi skal etablere et samarbeid for maritim arktisk kompetanse, en såkalt kompetansenode, bestående av Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet og Maritimt Forum Nord, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han besøkte Nord universitet onsdag. 

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Bodø og Nord universitet onsdag. Her lanserte han regjeringens planer om å legge en ny maritim kompetanseklynge til Nord-Norge. De endelige detaljene vil komme i den bebudede Sjøsikkerhets-meldingen, som vil omhandle både fritidsbåter og kommersiell næringstrafikk. Men noen drypp kunne han avsløre.

- Vi skal etablere et samarbeid for maritim arktisk kompetanse, en såkalt kompetansenode, bestående av Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet og Maritimt Forum Nord, sa ministeren og fortsatte:

- Det er viktig for oss å sikre god dialog med næringen. Vi har sett for oss at Maritimt Forum Nord skal ha den daglig ledelsen.

Ministeren påpekte at prosjektet er finansiert i 'beste norske tradisjon' med samarbeid mellom private aktører og staten, hvor staten går inn med inntil 1,5 mNOK over 3 år. Han pekte også på at forholdene i nord gjør at sjøsikkerhet krever spesialkompetanse og ekspertise "som er litt annerledes enn at man bare generelt har kunnskapen på plass."

- Vi ser dette i sammenheng med nordområdene og nordområdesatsningen under ett, sa Røe Isaksen.

Bakgrunnen for tiltaket som ble lansert onsdag er regjeringens rapport om nordområdene fra 2014 som understreker viktigheten av å utvikle et arktisk maritimt kompetansesenter. 

 

Odd Jarl Borch, professor ved Nord universitet og leder for Nordlab
Odd Jarl Borch, professor ved Nord universitet og leder for Nordlab, er svært fornøyd med næringsministerens nyheter. (Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke)

"Regjeringen vil utrede behovet for en tydeligere koordinering av den arktiske maritime kompetansen og behovet for å utdanne sjøfolk til seilaser i polare farvann”, heter det i rapporten

Behov for mer kunnskap 

Siden 2014 har det blitt utført to utredninger. En i 2015 og den siste i 2018. 

I utredningen fra 2015 ble det anbefalt at "et fremtidig kompetansesenter tilknyttes, og gjennomfører aktiviteter i tilknytning, til et eksisterende høgskole eller universitetsmiljø. Det tilknyttede kompetansemiljøet bør ha et velutviklet nasjonalt og internasjonalt nettverk, inneha et eksisterende sterkt fagmiljø og bør kunne bidra til etablering og drift av et kompetansesenter med bruk av eksisterende infrastruktur og egne ressurser" 

I utredningen fra 2018 ble potensielle samarbeidsplattformer som skal styrke den maritime næringens kompetanse om operasjoner i polare farvann utforsket, og tiltak for å realisere intensjonene i regjeringens maritime strategi foreslått. 

Utredningen dokumenterer også at næringen har behov for mer praktisk kunnskap og systematisk erfaringsdeling knyttet til planlegging og gjennomføring av operasjoner i polare farvann. Og påpeker videre  at arenaer og aktører som samordner og mobiliserer ressurser mot felles mål er nødvendig for å skape samarbeid som stimulerer til utvikling og vekst.

Felles nettverksnode i nord

På bakgrunn av anbefalingene og funnene i de to utredningene, ba Nærings- og fiskeridepartementet om tilbakemeldinger på rapportens innhold og anbefalinger.

Høringsbrevet gikk ut til både offentlige organer, bransje- og utdanningsinstitusjoner. Nord universitet og Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet leverte inn en felles høringsuttalelse der de støtter regjeringens arbeide med å etablere et arktisk maritimt kompetanseressurs, og ønsker å samarbeid om en etablering av dette i Nord-Norge. 

"De to universitetene har vist gjennom sine satsinger at de har stor fleksibilitet, som universitet er de robuste, og de har etablert tilpassede administrative ressurser som lett kan håndtere en node-funksjon" argumenteres det i høringssvaret som fortsetter: 

"Når det gjelder samarbeid har Nord universitet og UiT Norges Arktiske universitet over mange samarbeidet tett innen maritim utdanning, forskning, innovasjon, nettverksbygging  og næringsutvikling med spesielt fokus på nordområdene og arktiske spørsmål.  Universitetene har overgripende samarbeidsavtaler, og en egen avtale innenfor maritim utdanning som også inkluderer de maritime fagskolene i nord". 

Delfinansieres av universitetene

Nord universitet i UiT ser for seg en fem år lang prosjektperiode som inkluderer fem stillinger og finansieres av UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, Maritim næring  og Nærings og fiskeridepartementet.

Under Røe Isaksens besøk i Bodø, fikk flere representanter for næringa og universitetene i Nord-Norge holde innlegg for næringsministeren om arktisk maritim kompetanse, blant andre: Karin Gjerløw Høidahl, Norges Rederiforbund, Jens Folland, Sjøoffisersforbundet, Tor Husjord, Maritimt Forum Nord, samt representanter fra Nord Universitet og Universitetet i Tromsø.

Næringsministeren besøkte også beredskapslaben ved Nord universitet og fikk i den anledning prøve labens simulator. 

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte onsdag Nord universitets beredskapslab. (Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke)

Nøkkelord