Nok en frist for å redde stumpene i Sydvaranger

Sydvaranger gruve.
Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Fristen panthaverne DnB og Innovasjon Norge hadde satt for å finne noen som er villig til å overta Sydvaranger Gruve AS gikk ut den siste februar. Nå er den forlenget ut mars.

 

Fristen panthaverne DnB og Innovasjon Norge hadde satt for å finne noen som er villig til å overta Sydvaranger Gruve gikk ut den siste februar. Nå er den forlenget ut mars.

- Avtalen med panthaverne er forlenget ut mars måned. Jeg har fortsatt god dialog med en interessent. Det vil bli solgt noe rullende materiell, som ikke er virksomhetskritisk med tanke på eventuell senere oppstart av gruven. Vi pumper fortsatt ut vann, og vi fører tilsyn med verket.

Det sier bostyrer Leif Petter Madsen til High North News.

Tschudi forhandler

HNN har tidligere skrevet at det etter alt å dømme er Tschudigruppen som er den ene interessenten bostyrer Madsen sikter til. Hverken Madsen eller Felix Tschudi selv har vært villig til å bekrefte dette, men Tschudi uttalte ved forrige korsvei at:

- Vi vil bidra så mye som mulig for å sikre at muligheten for framtidig aktivitet i gruva opprettholdes. Det vil si at vi er villige til å spille en rolle framover hvis vi kan se at det finnes en omforent basis for det.

En million per måned

Ifølge nettstedet iFinnmark koster det omkring én million kroner i måneden å holde gruven ved like på den måten bostyrer Madsen beskriver; å pumpe vann og se etter verket. 

Dette er altså hovedkreditoren, DnB, villig til å betale for å komme til enighet med en eventuell ny eier.

Kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge, som sammen med Tschudigruppen også er en av hovedkreditorene etter konkursen i Sydvaranger Gruve AS, sier at engasjementet av bostyrer Leif Petter Madsen for å ivareta panthavernes interesser er forlenget.

I slutten av januar, da den forrige fristen gikk ut, sa samme Roald at «det ikke er ønskelig å holde dette varmt lenge». 

Utviklingen nå tyder på at panthaverne har tillit til at de skal lykkes å få noen, og da sannsynligvis Tschudigruppen, til å overta. Det springende punktet er hvor mye, eller lite, Tschudi er villig til å betale for den konkursrammede gruven.Bostyrer Leif Petter Madsen fortsetter å forhandle med én interessent om overtagelse av gruven i Kirkenes. (Foto: Wikborg Rein).
Bostyrer Leif Petter Madsen fortsetter å forhandle med én interessent om overtagelse av gruven i Kirkenes. (Foto: Wikborg Rein).

Nøkkelord