Noble får bot og lover bedring

Mannskapet på oljeplattformen Kulluk måtte reddes av US Coast Guard etter at slepet røk i desember 2012. Eieren, Noble Drilling, har gått med på både bot og bedring. (U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Klingenberg).
Noble Drilling har akseptert bøter på 12,2 millioner US-dollar og skal innføre en omfattende miljøplan. Det er klart etter et forlik med amerikanske justismyndigheter etter borefartøyfadesen i Alaska.

Noble Drilling har akseptert bøter på 12,2 millioner US-dollar og skal innføre en omfattende miljøplan. Det er klart etter et forlik med amerikanske justismyndigheter etter borefartøyfadesen i Alaska.

Bakgrunnen er havariet med den flytende oljeriggen Kulluk og kalamitetene rundt boreskipet Noble Discoverer i Alaska i desember 2012. Grunnstøtingen førte blant annet til utslipp av spillolje og ballastvann inneholdende olje.

Brudd på flere lover

Boreselskapet, som var leid inn av Shell for å drive leteboring i arktiske områder, ble i etterkant tiltalt for brudd på flere sikkerhetslover og –forskrifter, forurensningslover og for ikke å ha varslet US Coast Guard om de vanskelighetene som oppsto.

I det omfattende forliket innrømmer selskapet å ha forfalsket loggbøker som omhandler oppbevaring, utslipp og overføring av olje på begge fartøyene. De hadde heller ikke et gyldig internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning.

Ikke varslet kystvakt

Selskapet har også, med overlegg, unnlatt å varsle kystvakta om farlige forhold om bord på boreskipet Noble Discoverer. Den amerikanske kystvakta konkluderte sine undersøkelser med at Shell har utvist dårlig dømmekraft da det ble besluttet å taue boreriggen Kulluk ut av staten Alaskas farvann i desember 2012.

Grunnen til beslutningen, hevder kystvakta, er at Shell ville unngå skatteplikt på flere millioner dollar. Dersom fartøyet hadde blitt liggende i Alaskas farvann til 1. januar 2013 ville skattekravet blitt utløst.

«Vi ber om juling»

Plattformen Kulluk var avhengig av sleping, og kystvaktas rapport peker på flere feil som ble gjort også om bord i slepebåten Aivig. Sjefen for slepet om bord på Aivig sendte også en e-post til Kulluk der han anførte at: «For å være helt direkte, så mener jeg at et slep over denne strekningen, på denne tiden av året, i dette området og under de foreliggende forholdene er å be om juling». ("To be blunt I believe that this length of tow, at this time of year, in this location, with our current routing guarantees an ass kicking.")

Grunnstøtte ved kysten

Han fikk for så vidt rett. Kulluk slet seg fra slepet i svært grov sjø og drev uten kontroll nær Kodiak, med 568 000 liter diesel og smøreolje om bord. I en vindstyrke på opptil 45 knop og med mellom fem og seks meters bølgehøyder ble mannskapet på 18 reddet av kystvaktas redningshelikopter. Etter hvert gikk boreriggen på grunn like øst for øya Sitkalidak på sørkysten av Alaska.

Les redegjørelsen fra US Dept. of Justice her.

Greenpeace advarer

Lederen av Greenpeaces arktiske kampanje, Ian Duff, sier i en pressemelding at forliket som er inngått må få konsekvenser for Shells videre planer om boring i nordområdene:

-Shell har bevist, gang på gang, at selskapet ikke er til å stole på når det gjelder å ta vare på sikkerhet hos sine kontraktører. Det at Shell engasjerte Noble Drilling, et selskap som nå er skyldig i åtte lovbrudd, er den klareste indikatoren på dette så langt. Det vil være galskap å slippe Shell til igjen i slike verdifulle og risikable områder som Arktis igjen.

«Tenk deg om, Obama!»

Likevel er det nettopp dette Shell vil gjøre neste sommer. President Obama må tenke seg om to ganger nå, får han tillater Shells neste eventyr i Arktis, der regjeringens egne forskere sier det er 75 prosents risiko for større oljeutslipp, skriver Duff.

 Du kan lese hele pressemeldingen fra Greenpeace her.

Boreskipet Noble Discoverer var også involvert i Shells operasjon på kysten av Alaska i 2012. (Foto: James Brooks, Wikimedia commons).
Boreskipet Noble Discoverer var også involvert i Shells operasjon på kysten av Alaska i 2012. (Foto: James Brooks, Wikimedia commons).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: