Nils Gunnar Kvamstø utnevnt til ny havforskningsdirektør

Professor og marin dekan ved UiB, Nils Gunnar Kvamstø, er utdannet cand. scient. og dr. scient. fra Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt. I perioden fra 2001 til 2019 var Kvamstø instituttleder ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. (Foto: UiB). 

UiB-professor og marin dekan Nils Gunnar Kvamstø (57) er utnevnt av Kongen i statsråd til direktør for Havforskningsinstituttet. Det betyr at sittende direktør Sissel Rogne ikke får forlenget sitt åremål. 

Ifølge det Fiskeribladet erfarte torsdag ville direktør for Norsk Polarinstitutt Ole Arve Misund bli utnevnt som ny direktør for Havforskningsinstituttet. Denne antakelsen ble gjengitt i flere medier, inkludert High North News.

Nå er det altså klart at Nils Gunnar Kvamstø tiltrer i toppjobben for en periode på seks år.

Kvamstø er i dag professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen. Han tar over direktørjobben i Havforskningsinstituttet etter Sissel Rogne som har hatt stillingen siden 2016. 

– Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter i arbeidet med å sikre en god og framtidsrettet forvaltning av våre hav og kystområder. Med Nils Gunnar Kvamstø får vi en havforskningsdirektør som vil bidra til å utvikle instituttet videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fredag. 

Til kunnskapsavisa Khrono sier Kvamsø at han egentlig ikke har fått dette bekreftet, men ser det på nettsidene:

– Så da må jeg nesten ta det for gitt at jeg har fått jobben. Det var litt overraskende, sier han. 

– Jeg er selvfølgelig utrolig glad for å ha fått tillit hos departementet og i statsråd. Jeg gleder meg fryktelig til å ta fatt på jobben, men tiltredelse er jo ikke før årsskiftet, legger Kvamstø til. 

Stillingen har blitt utlyst to ganger og fristene har blitt forlenget av Nærings- og fiskeridepartementet. Det var i utgangspunktet antatt at sittende direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet, som også har søkt på jobben, ville få forlenget sitt åremål med seks nye år, som er vanlig praksis i slike offentlige lederstillinger. 

Ansettelsesprosessen har blitt omtalt som kronglete. 

Nøkkelord