Nikoline (12) tilbringer sommeren på fiskebåt: – Jeg håper å være en inspirasjon for andre jenter

Ungdomsfisker Nikoline Andreassen (12) i Bodø
Ungdomsfisker Nikoline Andreassen (12) fra Bodø elsker havet og synes sommerjobben som fisker er spennende. Foto: Trine Jonassen, High North News.
7. august markerer slutten på årets ungdomsfiske og 376 ungdommer mellom 12 og 25 år kan ta en velfortjent sommerferie. En av de 128 jentene i ordningen er 12 år gamle Nikoline Andreassen fra Bodø.

Det er hustrig sommerdag i Bodø i det fiskebåten «Hilmarson» legger til kai i Bodø. I lasten har den sei til levering, tre ungdommer og en bestefar.

Nikoline Andreassen (12) klatrer opp stigen fra båten til Bofisk-kaia med ungdommelig letthet. Klokka er bare ni om morgenen, og de fleste av Nikolines venner ligger nok under dyna ennå. Men den unge fiskeren har vært våken noen timer allerede og står smilende på kaia med røde kinn, våkent blikk og det lange håret flagrende i det kalde duskregnet.

– Bestemor vekker oss og sørger for at vi kommer oss opp og ut, sier bodøjenta med et smil.

Første sommerjobb

Bak henne er søskenbarna Tobias (13) og Oliver (16) i gang med å frakte fangsten inn i kasser. I båten står kaptein og bestefar Hilmar Olav Sivertsen og administrerer det hele.

Dette er det første året Nikoline har sommerjobb som fisker, men hun er godt båtvant og har håndtert både båt, fiske og fangst fra hun var rundt fire år. Men det skader ikke å få betalt for jobben.

Nikoline Andreassen (12) er ungdomsfisker i Bodø
Nikoline Andreassen (12) er ungdomsfisker i Bodø. Foto: Trine Jonassen, High North News.
Nikoline Andreassen (12) har sin aller første sommerjobb som ungdomsfisker på onkelens fiskebåt. Foto: Trine Jonassen, High North News.

Det er onkelen Stig Atle Sivertsen som eier båten.

Tidlig krøkes som god krok skal bli

– Bestefar ga oss barnebarna fiskeutstyr da vi var små, og vi har vært med i begge båtene til onkel. Men siden aldergrensen for ungdomsfiske er 12 år, er dette første gang jeg har sommerjobb på båten, forklarer Nikoline.

Vi har fisket fra vi var små, men dette er første gang jeg har sommerjobb på båten.
Ungdomsfisker Nikoline Andreassen (12).

– Vi trenger slike som Nikoline!

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener ungdomsfisket er en gylden mulighet for ungdom til å få et innblikk i fiskeryrket. Han berømmer Nikoline Andreassen for å delta på ungdomsfiskeordningen og håper det gir mersmak.

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen (H), Fiskeri- og sjømatminister. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Flickr. 
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen berømmer Nikoline Andreassen for å delta i ungdomsfiskeordingen.

– For vi trenger absolutt flere kvinner i fiskeryrket. I dag er det under fire prosent av fiskerne som er kvinner, sier fiskeriministeren til High North News.

– Vi trenger flere gode ambassadører som Nikoline. Fiskeryrket er og har alltid vært et tradisjonelt mannsyrke. Mye skyldes inngrodde holdninger om at fiskeryrket er for tøft for jenter. Det er en myte! presiserer Ingebrigtsen.

Økte søkertall

Han mener likevel at mange unge har også stor tro på en fremtid i sjømatnæringen. Det gjelder også jenter.

– Over de siste åtte årene søkertallene til fiske, fangst og akvakultur i andreklasse i videregående skole økt med 150 prosent. Antall søkere var i år 541. I samme periode har antall søknader om læreplass innen fiskeri- og havbruksnæringen økt med 300 prosent, til 396 søkere i år. Også her har det vært en positiv økning i antall jenter som søker de siste årene.

– Men vi du si at det er rom for de unge fiskerne? Kan de leve at dette?

– Ja, det vil jeg absolutt si. I stortingsmeldingen om nytt kvotesystem foreslo regjeringen flere målrettede tiltak for å styrke rekrutteringen. Stortinget ga før sommeren sin tilslutning til tiltakene, sier fiskeriministeren.

I dag er det under fire prosent av fiskerne som er kvinner.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Nye tiltak

Han legger til at det viktigste tiltaket for å sikre rekruttering til fiskeryrket likevel er å sikre gode rammebetingelser som legger til rette for lønnsomme og gode arbeidsplasser om bord i båten.

Bestefar og kaptein Hilmar Olav Sivertsen passer på ungdommen underveis.
Bestefar og kaptein på "Hilmarsen", Hilmar Olav Sivertsen passer på ungdommen underveis. Foto: Trine Jonassen, High North News.
Bestefar og kaptein på "Hilmarsen", Hilmar Olav Sivertsen passer på ungdommen underveis. Foto: Trine Jonassen, High North News.

– Så er det heller ikke slik at man alltid starter som bedriftseier. De aller fleste må bygge seg opp gradvis.

– Hva gjøres for å rekruttere unge fiskere til næringa?

– Som nevnt innføres det nå flere nye tiltak. Såkalt åpen gruppe skal blant annet bidra til å være en vei inn i fisket for ungdom og nye fiskere. Med de nye tiltakene legges det bedre til rette for at yngre fiskere skal kunne benytte seg av den frie adgangen til åpen gruppe for å kunne etablere seg som fartøyeier og senere ta steget over i lukket gruppe, forklarer Ingebrigtsen.

Ferdig for i år

Det betyr at fartøy eid av fiskere under 30 år kan gis et alderstillegg i form av økt kvote. Fem fiskere vil få en ytterligere kvotebonus i en periode på fem år, på toppen av alderstillegget for alle under 30 år i åpen gruppe.

Nikoline Andreassen leverer fangsten til Bofisk i Bodø sammen med søskenbarnet Oliver (16).
Nikoline Andreassen leverer fangsten til Bofisk i Bodø sammen med søskenbarnet Oliver (16). Foto: Trine Jonassen, High North News.
Nikoline leverer fangsten til Bofisk i Bodø sammen med søskenbarnet Oliver (16).

– Dagens ungdomsfiskeordning, skolekvoteordning og lærlingekvoteordning opprettholdes. Ungdomsfiskeordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år, både jenter og gutter, mulighet til å fiske med en begrenset redskapsmengde og levere fangst i løpet av sommeren. For videregående skoler med undervisningsopplegg i fiske og fangst kan det tildeles skolekvoter, og fiskefartøy som har lærlinger om bord kan tildeles lærlingekvoter, fortsetter ministeren.

Han synes det er godt å se at denne sommerjobben fortsatt står som et tilbud til de unge.

I Bodø havn klatrer ungdommene ned i «Hilmarsen» igjen, der bestefar står og venter. Fangsten er levert, sommerjobben er over nå venter en uke med sommerferie før Nikoline begynner på ungdomskolen, mange erfaringer og noen kroner rikere enn for tre uker siden.

Les også:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: