NHO Nordland kjemper for kryptovaluta

Avtroppende styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen (t.v.), og påtroppende Espen Haaland er enige om at å avskaffe el-avgiftsrabatten til selskaper som graver etter kryptovaluta vil kunne ramme industrien i nord. (Foto: Arne F. Finne).

Avtroppende styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen (t.v.), og påtroppende Espen Haaland er enige om at å avskaffe el-avgiftsrabatten til selskaper som graver etter kryptovaluta vil kunne ramme industrien i nord. (Foto: Arne F. Finne).

Storting og regjering skjønner ikke hva de driver med når de fjerner el-avgiftfordelen for kryptovaluta. Det hevder NHO Nordland.

Avtroppende styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen, som også er administrerende direktør i Mo industripark, går til angrep på både regjeringen og Stortinget i sin kamp for kryptovalutaens fremtid i Norge.

Mangelfull forståelse

Regjeringen har foreslått at rabatten på el-avgiften skal fjernes for blokkjedesentra som driver utvinning av kryptovaluta, noe som vil ramme selskapet Bitfury som er etablert i Mo industripark.

Her demonstrerer man mangelfull forståelse for at utviklingen av blokkjedeteknologien er tett integrert med utviklingen av digitalvaluta, skriver Ulriksen i NHO Nordlands årsmelding, i det han også takker av som styreleder.

Ulriksen hevder at man på denne måten går glipp av "en industriell mulighet med potensielt store ringvirkninger for Nordland. Datasenteraktører var klar til å starte investeringer i både Ofoten, Salten og Helgeland. Blokkjedeteknologien er etter min mening en viktig del av fornyingen av hele Norge".

Minner om oljebarndommen

Arve Ulriksen sammenligner situasjonen med oljealderens spede begynnelse i Norge på 1960-tallet, da man også manglet lovverk, forståelse, kompetanse, finansiering og miljøkrav – og dessuten at også oljeselskapene den gang slet med rykter om stort korrupsjonsomfang.

Likevel var vi vidsynt nok til å kjøre løpet fullt ut og jeg mener at i ettertid har hele verden nytt godt av at vi har utviklet denne næringen, skriver Ulriksen, og peker på at oljenæringen i ettertid har bidratt til at Norge har et av verdens beste velferdssamfunn.

"I lys av dette er det uforståelig at man på Stortinget har valgt en moraliserende inngang i tilnærmingen til utviklingen rundt digitale valutaer istedenfor å gjennomføre gode analyser hva gjelder industrielle muligheter og mulig fremtidig samfunnsnytte. Norge og kanskje særlig Nordland går glipp av industriarbeidsplasser og en finansieringskilde for bygging av industriell infrastruktur i landsdelen", skriver Arve Ulriksen som en avslutning på sin periode som styreleder i NHO Nordland.

Det må være faglig begrunnet

Den nyvalgte styrelederen, Espen Haaland fra konsernet Haaland AS, sier seg i stor grad enig med Ulriksen i at myndighetene har handlet overilet.

- Det må ligge god faglighet i bunnen når rammebetingelsene skal endres dramatisk, sier Haaland til High North News en halv time etter at han er valgt til posisjonen.

- Det som har skjedd, uten at det er tilstrekkelig utredet, er en dramatisk endring av rammebetingelser som vi er redd også skal ramme andre typer industri.

Kan ramme annen industri

- Er det noen grunn til å tro det, at annen industri kan rammes, når det fra regjeringens side spesifikt sies at det er kryptovaluta man vil til livs?

- Det som skjer er jo at den infrastrukturen som denne kryptovaluta, eller denne typen datasenterteknologi vil legge til rette for, vil øke kapasiteten til elektroforsyningen ganske betydelig i hele regionen, og det vi frykter er at når rammebetingelsene endres så dramatisk, så kan det få innflytelse på annen industri, mener Espen Haaland.

- Står medlemmene i NHO Nordland bak en politikk som går ut på en form for subsidiering av kryptovalutautvinning?

- Jeg tror i alle fall at det er viktig at man baserer beslutninger på faglighet, at man skaffer seg et skikkelig bilde av hva kryptovaluta, blokk-kjedeteknologi og datasenterteknologien faktisk er.

Det er mange som i dag knytter kryptovalutaen opp mot kriminalitet, men så vidt jeg vet er det ca én -1- prosent av denne valutaen som er knyttet til lyssky virksomhet.

Teknologien har en egen verdi

- Nå sier de som kan dette, og Arve Ulriksen skriver i NHO Nordlands årsmelding, at "utviklingen av blokkjedeteknologien er tett integrert med utviklingen av digitalvaluta". Samtidig ser man at stadig flere lands myndigheter advarer mot kryptovaluta, og sentralbanker vil ikke ha noe med den å gjøre. Kan eller bør man da fortsette med denne teknologien, med bruk av grønn elkraft fra Nordland og Norge?

- Jeg tror man må se flere ting samtidig her. Blokkjedeteknologien i seg selv har en egen verdi i forhold til sikker autentisering, og denne teknologien kan antagelig brukes på flere områder etter hvert.

Det er imidlertid helt klart at den lyssky delen av dette må slås hardt ned på.

- Hva vil din politikk være fremover, som nyvalgt styreleder i NHO Nordland når det gjelder dette området – kryptovaluta?

- Akkurat nå, jeg ble valgt i dag tidlig, og har ennå ikke hatt et eneste møte i styret og administrasjonen. Jeg ønsker jo at vi skal sette oss godt inn i problemstillingen og komme med våre klare anbefalinger, avslutter nyvalgt NHO leder i Nordland, Espen Haaland.

 

Les flere artikler og kommentater i HNN om kryptovaluta her.

 

Nøkkelord