Nestenløfte til reiselivsselskap

Fylkesrådlederen i Nordland, Tomas Norvoll, går langt i å love finansiering til Nordnorsk reiseliv AS. (Foto: Hurtigruten).
-Det vil være naturlig at Nordland fylkeskommune er en del av selskapets Nordnorsk reiselivs finansiering, særlig nå når statsstøtten faller bort. Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

-Det vil være naturlig at Nordland fylkeskommune er en del av selskapets Nordnorsk reiselivs finansiering, særlig nå når statsstøtten faller bort. Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

I fremlegget til økonomiplan for Nordland 2015-18 blir reiselivsnæringen nevnt som en av flere spesielle utfordringer. Selskapet som skal markedsføre Nord-Norge som turistmål, Nordnorsk reiseliv AS, ble opprettet med statlig støtte (nordområdesatsingen) i 2009.

Et «understatement»

Fra 2014 er denne støtten borte, og det beskrives som «en utfordring for den nordnorske fylkeskommunene å kompensere for dette tilskuddet, samtidig som de statlige virkemidlene reduseres».

Når High North News spør fylkesrådets leder hva som kan ligge i en så vidt uforpliktende formulering, medgir Norvoll at formuleringen utfordring nok er et «understatement».

Tidenes reiselivsår

-Det er vel naturlig at Nordland er inne på finansieringssiden, sammen med andre tunge aktører. Vi skal arbeide for å sikre selskapets eksistens, ikke minst på bakgrunn av at vi har lagt bak oss tidenes reiselivsår. Dette er også et resultat av den jobben dette selskapet har gjort.

Det ville vært veldig synd om dette arbeidet ikke skal fortsette, sier Norvoll.

Se også: Dystre skyer for samferdsel i Nordland

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: