Nekter å gi opp Northland

Styreleder i Northland, Olav Fjell håper på en økning i malmprisene. (foto: Northland)
Det kriserammede gruveselskapet Northland har lagt ned driften mens de venter på høyere malmpriser.

Styreleder Olav Fjell nekter å gi opp det kriserammede gruveselskapet. Han har tro på ny finansiering, også med dagens malmpriser.

- Northland har lenge hatt en veldig krevende finansiell situasjon. Vi fikk på plass en refinansiering i fjor. Den var knapp, men vi mente det skulle være tilstrekkelig til å få gruva ferdig og produktiv sier styreleder i Northland Resources, Olav Fjell.

Det var viktig for selskapet å ha en produksjon å vise til for å få på plass en mer langsiktig finansieringsplan. Men så falt markedet dramatisk, og da ble det umulig å tiltrekke seg investorer, og skaffe nok penger.

På mandag opplyste selskapet at de sier opp rundt 240 av selskapets ansatte. Grunnen til dette er selskapets finansielle situasjon, og som førte til at de stanset all produksjon i forrige uke. 

 

Oppsiktsvekkende lave malmpriser

På få måneder har nemlig malmprisene falt betraktelig, og det gir store konsekvenser for gruvenæringen. Olav Fjell kaller dagens priser oppsiktsvekkende lave:

- Prisene vi ser nå er historisk sett veldig lave. Jeg husker ikke sist vi så priser ned mot 80 dollar, men det er et oppsiktsvekkende lavt sier Fjell.

Han var klar over selskapets vanskelige situasjon da han gikk inn i styret i fjor sommer, men mener selskapet har gjort alt rett.

- Vi visste at denne situasjonen ville være vanskelig, men vi måtte først få kontroll på produksjonen og få opp volumene, og så skulle vi få finansieringen på plass. Vi har gjort akkurat det vi planla å gjøre, men har rett og slett hatt utrolig uflaks med markedet. Prisene lå på 120 dollar for et år siden og nå er de så lave som 80 dollar.

 

Kan klare seg med lave priser

De lave prisene handler, ifølge Fjell, om tilbud og etterspørsel. Det er flere analyser som tilsier at det er et stort tilbud av malm, men stor usikkerhet på etterspørselssiden, ikke minst fra Kina som er blant de største malmimportørene.

For å klare seg i dagens marked må kostnadene ned, og produksjonsvolumet opp. Olav Fjell mener at Northland Resources har lært mye av denne krisen, og er bedre rustet enn tidligere.

- Northland var tidligere avhengig av ganske høye råvarepriser. Nå har vi en ny modell som gjør at vi kan klare oss med priser helt nede på 70-tallet. Det eneste vi mangler er penger for å få på plass de investeringene vi trenger til dette. Får vi til dette er vi plutselig veldig konkurransedyktige, men den finansieringen har vi ikke, sier Fjell.

 

Få investorer

Northland Resources jobber nå med å få på plass en ny finansiering, men på grunn av de lave prisene er det vanskelig å tiltrekke seg de investorene som vanligvis interesserer seg for dette markedet.

- Vi har ikke avklart en finansiering enda, det er det vi jobber mot. Vi er nå inne i en prosess hvor vi ikke bruker penger, men holder verket og gruven i stand slik at det blir en smidig oppstart.

Selskapet kan holde på slik lenge, men det er ikke den beste posisjonen å være i. 

- Utfordringene er at jo lenger man holder på sånn jo mer krevende er det å starte opp igjen, fordi de personene som er oppsagt vil ha funnet seg ny jobb, sier Fjell.

Fjell sier selskapet jobber mot konkrete finansaktører.

- Vi jobber mot helt konkrete finansieringsmuligheter, og skulle prisene komme opp på et annet nivå enn de har vært i det siste vil arbeidet bli mye enklere. Vi snakker også med aktører som kan være interesserte, selv med dagens prisnivå, men da er alt mye mer usikkert.

 

Positiv

Styreleder Olav Fjell i Northland har på ingen måte gitt opp arbeidet med å få selskapet på beina igjen. Han håper på en positiv utvikling i tiden som kommer, og håper på en avklaring innen noen måneder.

- Hadde jeg ikke hatt tro på at finansieringen vil falle på plass hadde vi gått til skifteretten. Vi har sett en utrolig flott utvikling i lokalmiljøet, og det er veldig mange som ønsker Northland alt vel. Nå er vi i ferd med å få på plass et opplegg hvor vi kan klare oss på veldig lave priser, og det er verdt å jobbe for. Går prisene opp, kan vi være i gang igjen i løpet av måneder avslutter styreleder i Northland Resources, Olav Fjell.

 

 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: