NAV Troms har snudd - og flytter ikke fra Svalbard

- The Labor Party’s will and ability to make use of political tools separates our business policy from that of the current government’s, says MP Eirik Sivertsen (Labor). (Photo: Hege Eilertsen)
Sist uke varslet NAV Tromsø om å legge ned NAV-kontoret på Svalbard. Etter kraftige reaksjoner har nå etaten snudd.

Sist uke varslet NAV Troms om å legge ned NAV-kontoret på Svalbard. Etter kraftige reaksjoner har nå etaten snudd.

Og da nyheten kom ble stortingsrepresentant Eirik Sivertsen i Arbeiderpartiet raskt kontaktet av lokale politikere. Han er nå glad NAV Troms har snudd i saken, og at det ikke lenger er grunn til bekymring for det lokale NAV kontoret.

- Jeg mener det var en klok vurdering av NAV å utelukke flytting fra Longyearbyen til Fastlandet. Svalbard er i en krevende situasjon med krevende omstillinger, og her må NAV bistå med å ivareta de som rammes og legge til rette for å finne nye jobber og eventuelt etterutdanning for å komme i jobb igjen, sier  Eirik Sivertsen.

Nyheten om å legge ned NAV i Longyearbyen skapte stor bekymring hos lokale politikere, som mente dette rimet dårlig med regjeringens ønske om å opprettholde et stabilt og robust familiesamfunn på øya. 

- Jeg er usikker på hva som har skjedd, men noen har vel forstått at dette var et dårlig trekk, sier Sivertsen.


Se bort fra nedleggelse


Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), kan nå se bort fra e-posten som sa det forelå planer om å legge ned NAV.kontoret i Longyearbyen.

-Vi kan nå se bort fra den tidligere mailen fra NAV, sier Olsen.

NAV representert ved Direktoratet, NAV Troms og leder for NAV Tromsø har likevel bedt om et møte med ledelsen for lokalstyret for å redegjøre for de tjenestene NAV tilbyr, samt drøfte på hvilken måte vi best kan sikre god tilgjengelighet, kvalitet og service for innbyggere på Svalbard


-Vi ønsker å drøfte flere alternativ. At NAV skal trekke seg ut av Longyearbyen er ikke blant alternativene. Fra vår side er dette ment som en reell drøfting som vil danne grunnlag en beslutning i samråd med lokalstyret, heter det i den nye e-posten fra fylkesdirektør Svein Rudaa i NAV Troms.

 

  

Tags