Natur og Ungdom nekter å gi opp Repparfjorden

Natur og Ungdom holdt aksjonscamp i Kvalsund i juni 2014, nå kan det bli alvor av aksjonsplanene. (Foto: Mina Røed/Natur og Ungdom)
Miljøorganisasjonen med klar beskjed etter dagens sjødeponi-ja fra Miljødirektoratet. - Vi gir ikke opp Repparfjord.Miljøorganisasjonen med klar beskjed etter dagens sjødeponi-ja fra Miljødirektoratet. - Vi gir ikke opp Repparfjord. 


- Nå er det opp til Tine Sundtoft å redde Repparfjord, sier leder Arnstein Vestre i Natur og Ungdom. 

Nussir ASA fikk i dag tillatelse til gruvedrift og sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund.

Organisasjonen mener det er en tankeløs idé å tillate at avgangsmassene fra gruvedrift deponeres i Repparfjorden. De mener dette strider mot all fornuft, og at det hører fortiden til.  

- Selv om Miljødirektoratet har gitt grønt lys til foruresning av en nasjonal laksefjord, så gir vi ikke opp. Vi vet at dette vil skade fjorden. Vi vil aksjonere med lenker om det trengs for å stoppe Nussirs planer om å dumpe farlig avfall i fjorden. Vi setter vår lit til Tine Sundtoft, men hvis hun ikke tar ansvar lover vi kamp for Repparfjorden, sier Arnstein Vestre. Knefall for gruveindustrien

- Her gjør Miljødirektoratet knefall for en gruveindustri som vil drive billigst mulig og kaste problemene på sjøen. I dag viser Miljødirektoratet at de verdsetter profitt over god forvaltning av natur- og matressurser i fjordene våre. Å tillate dumping av tungmetaller i en fjord full av kysttorsk og laks er en tankeløs idé, sier Vestre. 

- Er avgangsmassene giftige? 

- Vi mener at det å dumpe kjemikalier og mer eller mindre giftige stoffer ikke er greit. Miljødirektoratet skriver blant annet om stoffet SIPX at det er uvisst hvor giftig det vil være. Det skaper også liten tillit når de uttaler at kjemikaliene trolig vil ha liten miljømessig betydning, sier fagleder for natur Magnus Storvoll Strømseth i Natur og Ungdom. 

Han mener det ikke er tvil om at det vil medføre varig skade å legge 10-15 prosent av fjorden under deponi.

- Det i seg selv er et stort miljømessig inngrep, og jeg ser med bekymring på det helhetlige økosystemet i fjorden, sier Strømseth. 


Uenige med Miljødirektoratet

Natur og Ungdom kaller det en tankeløs idé å dumpe tungmetaller i en fjord full av kysttorsk og laks. Miljødirektoratet på sin side uttaler at undersøkelser har vist at laksen i svært liten grad vil påvirkes av deponeringen, og at det er usikkert hvor stor påvirkning tiltaket vil ha for kysttorskens gyting i deponiområdet, men at det er liten sannsynlighet for skade på arten og bestanden av kysttorsk.

- Vet dere mer enn Miljødirektoratet? 

- Vi vet at den gruven som drev på den samme forekomsten på 70-tallet hadde et betydelig mindre deponi, og at man den gang blant annet fant fisker i området med utvekster. Det er trukket ganske klare sammenhenger mellom deponiet den gang og fisken som da ble funnet i deponiområdet. I tillegg trakk flere hvalarter ut av fjorden i samme perioden, sier Strømseth.Norge er en versting

Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre uttaler at Norge er i verstingklassen når det kommer til å deponere avgangsmasser i sjøen. 

- Framtidens gruveindustri dumper ikke avfallet sitt på sjøen. Når vi ser konsekvensene dumping av avfall på sjøen har hatt tidligere burde vi lært, og ikke gjenta gamle synder, sier han. 

Men det er likevel ikke gitt at landdeponi er den beste løsningen mener Magnus Storvoll Strømseth, han ønsker seg mer alternativ bruk av avgangsmassene.

- Tillatelsen fra Miljødirektoratet har flere sider med utredning med tanke på alternative bruksområder for avfallet som tross alt er en ressurs, sier Strømseth. Går til aksjon

Natur og Ungdom varsler nå aksjoner for å stoppe gruva i Kvalsund, som går mot havforskernes anbefalinger og kravene fra samiske interesser. 

Totalt er det 1800 aksjonister som har sagt seg villig til å være sivilt ulydig og aksjonere dersom det blir gitt tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden. 

Nordic Mining fikk tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden i vår. 

Aksjonistene kommer fra både Finnmark, Sogn og Fjordane og resten av landet, og Natur og Ungdom mener det med all tydelighet vitner om at det er mange som ikke ønsker en gruveindustri de mener hører fortida til. 

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir mener avgjørelsen er en seier for Kvalsund. 

Klima- og miljødepartementet er ankeinstans for Miljødirektoratets avgjørelse, og vedtaket kan påklages innen tre uker. 

Tags