Nasjonalskatter fra Italia, Mexico og Brasil skal lagres i gruve på Svalbard

IT Manager Ricardo Marques of the Brazil National Archive and Erick Cardoso, IT Manager of Mexico’s National Archive have already been to Svalbard during the opening of the Arctic World Archive in 2017. (Photo: Piql)
22. februar kommer verdifull data til Svalbard for å lagres trygt og kjølig i Store Norskes nedlagte Gruve 3.22. februar kommer verdifull data til Svalbard for å lagres trygt og kjølig i Store Norskes nedlagte Gruve 3.

- Vi har fått enorm oppmerksomhet omkring «World Arctic Archive» både i Norge og internasjonalt. Og nå skal blant annet Italias «La Divina Commedia» skrevet av Dante lagres på Svalbard, forteller markedssjef Maria Borkenhagen i Drammen-bedriften Piql.

I tillegg skal andre verdifulle dokumenter ankomme Lonyearbyen 22. februar, både fra Mexico, Brasil og Norge. Piql lagrer dataene på film, en teknologi som vil være lesbar i minst 500 år.

Nasjonalmuseet vil deponere digitaliserte versjoner av deler av sin kolleksjon, slik at bildene kan gjenskapes digitalt om noe skjer med originalen, mens Brasils Fotballforbund vil lagre noen av sine viktigste fotballbegivenheter, som jo er en viktig del av Brasils nasjonale identitet, forteller Borkenhagen.

Om 500 år er nok teknologien en annen, derfor er alle filmrullene selvforklarende med visuell lesbar instruks slik at folk i fremtiden kan lese det vi lagrer i dag.

- Stadig mer av verdens informasjon skapes digitalt, og deler av dette bør bevares for fremtiden. Utfordringen er at andre datalagringsteknologier (hard disker, magnetbånd etc) har kort levetid. Man må derfor basere seg på å flytte data fra til nye lagringsmedier. Normalt gjøres dette hvert 3.-5. år. Hver flytteprosess er ressurskrevende, og innebærer en risiko for at data mistes, sier markedssjefen.

Film er kjent for å ha gode langtidsegenskaper, men har tidligere kun vært tilgjengelig for å lagre informasjon analogt, dvs som bilder.

- Vi har utviklet teknologi som gjør det mulig å skrive digital informasjon til film. Samtidig vil man kunne gjenskape dataene i fremtiden uten å være avhengig av oss eller annen spesifikk teknologi, sier hun.

Alt som skal lagres i Gruve 2 på Svalbard overføres på film. En teknologi som kan leses tilbake om 500 år. (Foto: Piql)
Alt som skal lagres i Gruve 2 på Svalbard overføres på film. En teknologi som kan leses tilbake om 500 år. (Foto: Piql)

Optimale lagringsforhold

Gruve 3 ligger i fjellsiden utenfor Longyearbyen og har ikke vært i drift på tjue år. Permafrosten på Svalbard gir spesielt gode forhold for lagring, og det brukes knapt energi.

-Det er ideelt å lagre på Svalbard, særlig for film. Det er tørt og kaldt og miljøet i gruven er perfekt. Vi kan vel si at dette er en grønn lagringsløsning, også i forhold til gjenbruk av gruven. I tillegg lagrer data offline på film. Dermed er det umulig å hacke dem eller utføre andre cyberangrep som kan slette, endre eller gjøre at sensitive data havner i feil hender, sier markedssjefen.

Det å få kunder som Vatikanbiblioteket, et av de eldste og viktigste bibliotekene i verden, med samlinger av historiske tekster, er stort.

- Det sier litt om interessen og ikke minst behovet for en slik lagringsplass. Vi håpet på lokal interesse og kanskje nasjonal, men ble raskt kontaktet av mediehus som BBC og Time Magazine. Beskyttet av Svalbardtraktaten og med plassering i norske arktiske strøk oppfattes Svalbard med rette som et av verdens tryggeste områder for å lagre data, på samme måte som det oppfattes som et trygt sted for frølageret, forteller Borkenhagen.
Svalbardmeldingen slår fast at Longyearbyen fortsatt skal være et godt sted å bo. Det er hyggelig å ønske seg et godt samfunn, men noe ganske annet å bygge ett, skriver vår spaltist og tidligere lokalstyreleder, Christin Kristoffersen. (Foto: Arne O. Holm)
På Svalbard er det permafrost og optimale lagringsforhold for unike dokumenter. (Foto: Arne O. Holm)

Mer enn lagring

Bedriften som opplever stor interesse fra hele verden, håper World Arctic Archive kan bidra til mer enn lagring på Svalbard.

- Vi håper Arctic World Archive kan bidra til å skape lokale arbeidsplasser og sette Svalbard på kartet på samme måte som Frølageret har klart, sier markedssjefen.

Rett ved siden av World Arctic Archive, ligger Svalbard Globale frøhvelv. Hit sendes frø fra hele verden for sikker lagring. Krigen i Syria har allerede ført til det første uttaket av frø etter at frølageret i Aleppo ble skadet.

- Dette blir en viktig og verdifull lagringsplass for fremtiden, sier Borkenhagen.
Nøkkelord