Narvik stiller tydelige krav

"En fusjon må skape merverdier for utdanningen og anvendt teknologisk forskning, og den nordnorske teknologiutdanningen skal styres og koordineres fra Narvik."

En eventuell fusjon må styrke teknologiutdanningen i NordNorge, og skal ledes fra Narvik. Rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik (HiN), er tydelig i sine krav ved starten av fusjons-forhandlingene med Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet., skriver Fremover. 

- Det blir travelt fremover, og alle nivåer i organisasjonen blir involvert. Målet er at vi 1. januar 2016 skal være ett universitet, med et teknologisk fakultet i Narvik, sier han. 

- Men det forutsetter at vi blir enige om forhandlingene og at prosessene går bra. HiN-styret skal godkjenne et eventuelt forhandlingsresultat, sier Arne Erik Holdø, som også er klar på at prosessen vil bli stoppet om de føler de ikke får godt nok gjennomslag i Tromsø.