Når ikke målene for polarforskning

Norge er på 17.-plass innen polarforskning.

De norske forskningsanleggene på Svalbard kan utnyttes bedre, konkluderer Riksrevisjonen i en gjennomgang, skriver Adresseavisen.

- Kunnskapsdepartementet bør vurdere tiltak for økt, norsk forskningsaktivitet i Ny-Ålesund, sier riksrevisor Per-Kristian Foss

Stortinget har som mål at Norge skal være internasjonalt ledende på sentrale områder innen Svalbard-forskning. 
Men rapporten fra Riksrevisjonen viser at Norge rangeres på 17. plass av 22 nasjoner på listen over de mest siterte forskningsnasjonene innen polarforskning. For svalbardforskning isolert er Norge bare på 6. plass av 15 nasjoner i antall publikasjoner i årene 2005-2009.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: