- Nærmere 20 000 laks rømte i Vesterålen

Eidsfjord Sjøfarm melder at rundt 20 000 laks rømte fra deres anlegg fredag.
Eidsfjord Sjøfarm melder at rundt 20 000 laks rømte fra deres anlegg fredag. De meldte selv fra til Fiskeridirektoratet i Nordland, om mistanke om rømming umiddelbart etter at fiskere meldte fra til selskapet om fangster av laks i fjorden, opplyser Eidsfjord Sjøfarm i en pressemelding.

Det ble straks satt i verk gjenfangst med garnsetting rundt anlegget, og andre tiltak i tråd med bedriftens godkjente beredskapsplan. Fiskere får betalt markedspris for all rømt laks som tas opp fra fjorden ved levering til landbasen i Sildpollen de nærmeste dagene. Selskapet har også fått vedtak fra Fiskeridirektoratet om utvidet gjenfangst i Eidsfjorden, skriver Kyst.no.