Næringsministeren om Sydvaranger: - Alvorlig for dem som blir berørt

Kriserammede Sør-Varanger søkte om 120 millioner kroner til omstilling. (Foto: Linda Storholm)
Næringsminister Monica Mæland (H) sier det er alvorlig for dem som blir berørt når en så stor bedrift som Sydvaranger Gruve blir nedlagt, og spesielt på et mindre sted som Kirkenes.

Næringsminister Monica Mæland (H) sier det er alvorlig for dem som blir berørt når en så stor bedrift som Sydvaranger Gruve blir nedlagt, og spesielt på et mindre sted som Kirkenes. 

Onsdag kom beskjeden som de fleste fryktet, styret har begjært Sydvaranger Gruve AS konkurs. Alle forsøkene på å redde selskapet har strandet, og bedriften skylder totalt 100 millioner amerikanske dollar. 

Innovasjon Norge er sammen med DNB den største kreditoren, og har bidratt med til sammen 120 millioner kroner i lån og garanti til Sydvaranger Gruve. 


Viktig del av norsk næringsliv

Næringsminister Monica Mæland sier i en kommentar til High North News at mineralnæringen er en viktig del av norsk næringsliv. 

- Viktige deler av gruve- og mineralindustrien har over tid stått overfor betydelige markedsutfordringer, med sviktende etterspørsel og lave priser. Prisen på jernmalm har falt betydelig, sier hun, men legger til at hun håper det vil komme nye lønnsomme mineralprosjekter i framtiden selv om pris- og markedsutviklingen er krevende. 

Likevel er Norge en mineralnasjon, og potensialet er spesielt stort i Nord-Norge sier statsråden: 

- Norge har rike mineralressurser og et fortsatt potensial for økt utvinning. Det gjelder ikke minst Nord-Norge, som har en betydelig mineralaktivitet og kompetanse. Til tross for aktuelle markedsutfordringer, bør det være grunnlag for betydelig og økt aktivitet på dette området i landsdelen også i tiden som kommer. Regjeringen ønsker gode rammevilkår for mineralnæringen og andre deler av norsk fastlandsindustri, sier Mæland. 


Kan bidra til omstilling

I Kirkenes har man opplevd å miste hjørnesteinsbedriften tidligere, da man innstilte malmbrytingen i 1996. 

Næringsministeren sier at dersom det blir nødvendig å gjennomføre en omstillingsprosess i Sør-Varanger vil myndighetene kunne bidra gjennom det ordinære virkemiddelapparatet. I tillegg må NAV og arbeidsmarkedsmyndighetene i regionen engasjeres. 


 

Næringsminister Monica Mæland (H), vil at staten skal overta alle de private aksjene i Store Norske. Men overtakelsen vil ikke skje uten motstand.
Næringsminister Monica Mæland (H).

Tags