- Næringslivet må forstå de arktiske verdiene

Utenriksminister Børge Brende og styreleder Tara Sweeney åpnet sekretariatet i Tromsø i september, nå er finske Anu Fredrikson tilsatt som direktør. (Foto. Arne O. Holm)
Tromsø: - Det er viktig at næringslivet som opererer i nord forstår arktiske verdier.Tromsø: - Det er viktig at næringslivet som opererer i nord forstår arktiske verdier.

Slik åpnet styreleder Tara Sweeney Arctic Economic Council (AEC) sitt sekretariat i Tromsø i dag.
- AEC representerer en ny måte å drive næringsvirksomhet på i nord, la hun til. 

Med musikk av Frost, en utenriksminister, ambassadører fra en rekke land, internasjonale bedriftsledere, ordfører og rektor, kunne Arctic Economic Council endelige offisielt åpne sitt sekretariat i Tromsø. Under USAs lederskap i Arktisk råd har arbeidet med å få på plass et permanent sekretariat i AEC skutt fart.

English version: Industry must understand Arctic values

 

Samarbeid avgjørende

AEC ble etablert av Arktisk Råd under Canadas lederskap, og har medlemmer fra bedrifter og næringsorganisasjoner i de åtte arktiske landene.

- Verden ser ikke bare mot sør og øst, den ser også i stigende grad mot Arktis, sa utenriksminister Børge Brende i sin åpningstale under dagens arrangement.

Han understreket både nordområdenes betydning for Norge, men også betydningen av samarbeid mellom de arktiske landene.

- For å gjøre nordområdene til vårt mest innovative område er vi avhengig av samarbeid med andre, sier Brende.

Selv har han i løpet av de siste ukene etablert regjeringens eget ”nordområdeutvalg”, Team Arctic, deltatt på Obamas Glacier-konferanse i Alaska, besøkt Longyearbyen sammen med sin nederlandske kollega Bert Koenders og altså åpnet Arctic Economic Council sekretariat i Tromsø.

- Mange av dere som er i salen i dag har jeg i det siste møtt oftere enn min egen familie, oppsummerte Børge Brende.

- Ti prosent av Norges befolkning bor i nord, et område som står i fremste rekke når det gjelder innovasjon. Det håper jeg kan inspirere de andre landene i Arktis.

 

 

Kunnskap om urfolk

Tara Sweeney er, i tillegg til styreleder i AEC, også visepresident i Arctic Slope, en inuittorganisasjon som også er en av de største landeierne i Alaska.

I følge Sweeney skal AEC bidra til å gi en stemme til små selskap som bidar til lokal verdiskaping i arktiske land.

- Vi skal også tilføre kunnskap om urfolksrettigheter til de som driver næringsvirksomhet i disse områdene. Ikke minst er det viktig å samarbeide med kunnskapsinstitusjonene for å utvikle et bærekraftig næringsliv i nord og for å sørge for et godt samarbeid mellom næringslivsaktørene i dette området.

 

Nord må ta del i utviklingen

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen, som også er leder av stortingets arktiske delegasjon, peker på det han mener er en tredje fase i utviklingen av Arktis.

- Nå handler det om utvikling av næringsvirksomhet i Arktis. Da må vi sørge for at befolkningen i nord får ta del i utviklingen, , og at vi får på plass en bærekraftig infrastruktur i hele Arktis, sier Eirik Sivertsen.

 

Tags