Nærings- og fiskeridepartementet vil åpne lokalkontor på Svalbard

To personer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ansettes ved departementets lokalkontor i Longyearbyen. Foto: Kystverket/Espen Reite Longyearbyen havn.
Nærings- og fiskeridepartementet har ansatt to personer ved det nyopprettede lokalkontoret i Longyearbyen. – Dette er sannsynligvis første gang et departement oppretter et lokalkontor utenfor Oslo, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO-direktør og tidligere statssekretær, til High North News.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ansetter to personer som skal jobbe som grunnforvaltere ved departementets nye lokalkontor på Svalbard. Det kom fram i en pressemelding fra NFD mandag. 

Staten eier 98,75 prosent av all grunn på Svalbard, inkludert all grunn i Longyearbyen, og det er Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS som tidligere har forvaltet grunnen på Svalbard for NFD.

Fra 1. april skal NFD selv forvalte all statlig grunn på Svalbard, i følge pressemeldingen. 

- En gledelig nyhet

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland og tidligere statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet sier til High North News at han synes det er svært gledelig at nyheten er ute, og at etableringen er gjort.  

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland. Arkivfoto, Rune Nilsen.

- Dette var et hjertebarn for meg som statssekretær. Vi hadde behov for å rydde opp i hvordan forvaltninga av grunnen skulle skje, etter endringene og omstillingen av Svalbardsamfunnet. Vi kom etter hvert fram til en god løsning som også medfører nye arbeidsplasser i Longyearbyen. 

Bjarmann-Simonsen legger til at det også er ekstra artig at et departement for første gang oppretter et lokalkontor.

 - Ut i fra det vi kjenner til er dette første gang at et departement oppretter et lokalkontor utenfor Oslo. 

- Dette er jo et fint bidrag for å nå Svalbardpolitiske målsettinger med norsk bosetting og arbeidsplasser i Longyearbyen, og det gir mulighet for direktedialog med grunnforvalter for de som ønsker å utvikle Svalbardsamfunnet. 

«Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må henvende seg til dette lokalkontoret. Der kan du blant annet søke om avtale for leie av statlig eid grunn på Svalbard i forbindelse med kjøp og salg av leiligheter og hytter på Svalbard,» sier næringsminister Iselin Nybø i pressemeldingen.  

På grunn av situasjonen knyttet til coronaviruset vil ikke grunnforvalterne i NFD være fysisk på plass i Longyearbyen fra første dag. Når situasjonen er mer oversiktlig og kontrollert vil kontoret i Longyearbyen etableres som planlagt. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: