Næringene i nord om effekten av corona: - Situasjonen er radikalt forandret

Skrei, hjell, tørrfisk, Lofoten.  (Foto: jean Gaumy/Norges sjømatråd)
Skrei som skal bli tørrfisk henges på hjeller frem til midtsommeren. (Arkivfoto: Jean Gaumy/Norges sjømatråd)

Mens reiselivsaktører opplever avbestillinger og mindre trafikk, blir det også vanskeligere å eksportere varer for produsenter og leverandører i sjømatnæringen. For reiselivs-, fiskeri- og sjømatnæringen i nord er situasjonen forandret etter utbrudd av coronaviruset.

- Vi merker det hovedsakelig i etterspørselen fra kunder. Nå skulle det egentlig vært toppsesong, men vi selger mye mindre nå enn det som er normalt, sier Steinar Eliassen, styreleder i Fiskekjøpernes forening og daglig leder i Norfra, til High North News. Norfra er et Tromsøbasert selskap med produksjon flere steder i Troms og Finnmark. 

Selskapet foredler og eksporterer torsk, sei, hyse og annen hvitfisk. Markedet for Norfra er hovedsakelig Vest-Europa, men selskapet leverer også til flere andre land, blant annet Sør-Korea og Japan. 

Steinar Eliassen, styreleder i Fiskekjøpernes forening. Foto: Skjermbilde fra Fiskefokus sin Facebook-sendte video av innlegg på åpent debattmøte om fiskerinæringa.

Eliassen forteller at situasjonen er radikalt forandret fra det som er normalen i mars, som er toppsesong for skreifiske. Han sier at produksjonen opprettholdes og at det ikke er et øyeblikkelig stopp, men at de merker betydelig mindre etterspørsel fra markedet.

- Hvordan vil flere restriksjoner på flyreiser påvirke dere fremover?

- Vi regner med at det vil stanse eksporten av levende krabbe helt og for øvrig hindre normale forretningsreiser, sier Eliassen. 

Når han blir spurt om hva coronasituasjonen betyr for selskapets økonomi fremover hvis dette fortsetter, sier Eliassen at Norfra er et solid selskap.

- Vi vil nok klare et år uten store problemer. 

Trailere frakter den foredlede fisken fra fabrikken og videre nedover i Europa. Eliassen forteller at det til nå har vært begrensede utfordringer rundt logistikk, men at sjåfører har fått beskjed om å være oppmerksomme på at situasjonen kan forverre seg. 

- Vi må regne med at noen sjåfører kan bli syke og at enkelte kan bli mer skeptiske til å transportere fisken til enkelte destinasjoner, sier Steinar Eliassen.

Hva gjelder kronekursfallet nylig sier han: 

- Som eksportører sikrer vi valutakursen for en del av salget, særlig når vi anser at den norske krona er svak. Krona var allerede på rekordsvakt nivå før den siste sjokkartede svekkelsen på nesten 10 %. Derfor er vi opphengt i avtaler som virket gode for en uke siden.

Eliassen sier at de også har hatt møte med andre kjøperorganisasjoner og med Norges Råfisklag. 

- Flere forteller også om at de er i en lignende situasjon som Norfra er i. Det arbeides nå også med å få på plass fiskestopp i helgene, avslutter han

I en nyhetsmelding fra Norges Råfisklag 10. mars står det blant annet at organisasjonen har hatt møte med fiskekjøpernes organisasjoner og drøftet situasjonen knyttet til coronaviruset og dens konsekvenser for sjømathandelen. «På denne bakgrunn oppfordrer Norges Råfisklag aktørene på hav og land om tett dialog for å tilpasse fisketakt og landinger til markedssituasjonen.»

 

Bilde fra Lofotfiske. Foto Redningsselskapet/Flickr.

Transportutfordringer og “føre-var”

Sjømat Norge merker på sin side at transportkostnadene øker, og logistikken er blitt mer utfordrende for noen deler av sjømatnæringen. 

Administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark (Foto: Sjømat Norge/Siv Dolmen)

- Vi merker at transportkostnadene øker, særlig til Asia, og logistikken i seg selv er blitt vanskeligere. Når transporten reduseres på generelt grunnlag, vil det også ramme næringen vår, som er avhengig av å eksportere varene sine. Det kan bli store forsinkelser, fortsetter administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark til High North News. 

Selv om sjømatnæringen ikke er en av de mest rammede næringene per dags dato, slik som for eksempel reiselivsnæringen, tar ulike aktører ekstra forholdsregler. 

Flere har innført karantene på produksjonsutstyr, og jobbreiser blir avlyst for å forsikre seg om at smitten holdes borte fra deres ansatte. Skulle det for eksempel forekomme smitte innen fiskeri og oppdrett, kan produksjon bli utsatt, og man vil sitte igjen med for høy biomasse. 

- Næringen er veldig tidlig ute med å ta riktige forholdsregler. Å verne om de ansatte er en høy prioritet. Derfor har mange nå karantene på utstyr som kommer inn, i tillegg til at jobbreiser avlyses, avslutter han.

Faktaboks

- 1 av 5 nordlandsbedrifter merker lavere etterspørsel på grunn av kanselleringer

- 1 av 5 nordlandsbedrifter opplever kanselleringer som følge av viruset. 

- Særlig berørt er reiselivsnæringen og sjømatnæringen som særlig merker lavere etterspørsel eller kanselleringer. 

- 1 av 4 sier det vil være aktuelt å redusere produksjon/virksomhet innen kort tid. 

- Mer enn 1 av 5 sier det kan bli aktuelt med permitteringer innen kort tid.

Kilde: NHO Nordland

Reiselivsnæringen spesielt utsatt

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland sier at dette blir stadig en mer alvorlig situasjon. 

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland. Arkivfoto, Rune Nilsen.

- Flere og flere merker at etterspørselen faller. Reiselivsnæringen er spesielt utsatt. Bildet utvikler seg stadig. Vi er fortsatt på litt ”stille før stormen” i Nordland, men det drar seg til nå. Det kommer permitteringsvarsler fremover, sier han til High North News. 

- Mange bedrifter er foreløpig uberørt, men frykten for konsekvenser brer seg. Vi ser også at flere nå bekymrer seg for konsekvensene av å miste ansatte ut i karantene, eller som en følge av stengte barnehager og skoler. Mange produksjonsbedrifter vil være utsatt for dette, blant annet i industrien, ettersom de i mange tilfeller er avhengig av å ha en minstebemanning. Bedrifter vi har vært i kontakt med ser ut til å håndtere dette bra, og lager blant annet tiltaksplaner for å håndtere utviklingen, sier han. 

NHO bruker tid på å kartlegge situasjonen for å kunne gi myndighetene informasjon om det som skjer.  

Reiselivsnæringen er større i Nord-Norge enn hva den er i resten av landet. Nasjonalt står reiselivsnæringen for omtrent 3% av BNP, og i Nord-Norge er den litt over 5%. Det er rundt 10 000 mennesker som jobber i reiselivsnæringen i Nordland, og de står for en verdiskapning på omtrent 10 milliarder. 

- Kina er en motor, et nav i verdensøkonomien, og situasjonen der påvirker alle som eksporterer råvarer eller foredler varer. Kina er også den største eksportøren av turister og dette berører selvfølgelig også reiselivsnæringen i Nordland. 

- Vi ser også et ras av kanselleringer fra andre land. Mange forretningsreisende som er på konferanser og møteplasser kansellerer, og da får vi en kjedeeffekt som rammer flyselskapene, hoteller, barer, restauranter og varehandel. Og dette påvirker hele verdikjeden negativt, avslutter han med. 

Nøkkelord