Nå ringes han ned av jobbsøkere

Øystein Rushfeldt reagerer kraftig på uttalelser fra sametingsråd Silje Karine Muotka. (Foto: Linda Storholm)
Nussirdirektøren har fått over 150 henvendelser fra folk som vil jobbe i ei ny kobbergruve i Kvalsund.


Nussirdirektøren har fått over 150 henvendelser fra folk som vil jobbe i ei ny kobbergruve i Kvalsund. 


Øystein Rushfeldt har vært en populær kar siden Miljødirektoratet tirsdag ga Nussir tillatelse til gruvedrift og sjødeponi i Repparfjorden. 

- Jeg mottok over 20 jobbsøknader bare i løpet av tirsdagen, og i tillegg flere telefoner fra jobbsøkere, forteller Rushfeldt.

Han er glad og smigret over den store interessen folk har for prosjektet, og det uten at de har markedsført seg mot jobbsøkere overhodet. 

Hvis alt går tidsmessig på skinner herfra kan Rushfeldt begynne å ansette folk om ett til to år. 

Det er godt nytt for bransjen som har møtt motbør på flere hold i 2015. 18. november gikk Sydvaranger Gruve AS konkurs, noe som gjorde nesten 400 personer arbeidsledige, og på Svalbard har Store Norske gjennomført flere oppsigelser.  


Les også: - Dette er en seier for Kvalsund. 
Nøkkelord