Nå reiser arbeidsinnvandrerne hjem

Sammenlignet med første kvartal i fjor har arbeidsinnvandringen til Norge, fra de typiske arbeidsinnvandrerlandene Polen, Litauen og Sverige, gått kraftig ned.


Sammenlignet med første kvartal i fjor har arbeidsinnvandringen til Norge, fra de typiske arbeidsinnvandrerlandene Polen, Litauen og Sverige, gått kraftig ned.

Stadig flere arbeidsinnvandrere utvandrer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nettoinnvandringen fra Polen har gått ned med 28 prosent, mens nedgangen fra Litauen er på 51 prosent, og fra Sverige på 60 prosent.

- De siste drøye ti årene har arbeidsinnvandringen stått for brorparten av økningen i arbeidsstyrken. Det har vært en viktig årsak til at vi har kunnet opprettholde veksten vi har hatt i Norge. Vi har ventet at oljebremsen skulle bidra til at arbeidsinnvandringen avtok, sier analytiker Magne Østnor i DNB Markets til Dagens Næringsliv.

Ettersom en del arbeidsinnvandrere har opparbeidet seg rettigheter i Norge, hadde analytikeren ventet en utflating i veksten heller enn et kraftig fall.

Østnor mener det i stor grad er arbeidskraft knyttet opp mot bygg- og anleggsbransjen, samt tjenestesektor som hotell- og restaurant, som drar.

Analytiker i Nordea, Thina Saltvedt, tror nedgangstidene i oljebransjen har bidratt til å gjøre Norge mindre attraktivt for arbeidsinnvandrere fra Europa.

Tags